Evropská komise

  • Evropská komise vydala dne 22. 5. 2017 v rámci evropského semestru doporučení pro jednotlivé země k hospodářské politice na následujících dvanáct až osmnáct měsíců. Zároveň je vyzvala k posílení základních ekonomických ukazatelů a k realizaci hospodářských a sociálních priorit stanovených na evropské úrovni, včetně posílení investic, uskutečňování strukturálních reforem a zajištění odpovědné fiskální politiky, resp. zlepšení stavu svých veřejných financí. Zvláštní pozornost Komise věnovala problémům a prioritám eurozóny.
  • Evropská komise dne 23. 5. 2017 schválila pro energeticky náročné firmy slevu na poplatcích určených k financování podpory výroby druhotného tepla při výrobě elektřiny v Německu a druhotného tepla a OZE v Itálii.  Komise došla k závěru, že v obě země postupují podle principů pravidel EU o státní pomoci s cílem zajistit podporu cílů EU ohledně klimatu, při zachování konkurenceschopnosti firem a udržitelnosti financování.

Evropský parlament

  • Evropský parlament v uplynulém týdnu zveřejnil společnou zprávu výborů ITRE a ENVI k návrhu Komise ohledně nařízení o správě energetické unie. Text, který zpracovali europoslanci M. Rivasiová (Zelení, Francie) a C. Turmes (Zelení, Lucembursko) zahrnuje celkem 199 pozměňovacích návrhů, které odůvodňují s odkazem na Pařížskou dohodu. Mj. v souladu s rezolucí Evropského parlamentu z února 2014 navrhují závazný cíl pro energetickou účinnost ve výši 40 % do roku 2030. Oba výbory by návrh zprávy měli projednat ve dnech 21. – 22. 6. 2017, přičemž termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. 6. 2017.
  • Evropský parlament zveřejnil zatím neoficiálně také zprávu výboru  ITRE k návrhu Komise ohledně nové směrnice pro OZE. Text, který připravil europoslanec J. Blanco López (S&D, Španělsko) zahrnuje celkem 92 pozměňovací návrhy, které mj. předpokládají navýšení cíle EU pro OZE do roku 2030 na 35%. Kromě stanovení závazného cíle EU zároveň zpravodaj předpokládá, že budou určené závazné cíle na národní úrovni, což by mělo zajistit, že všechny členské země přispějí k dosažení cíle celé EU. V této souvislosti např. pro ČR navrhuje, aby podíl OZE na konečné energetické spotřebě do roku 2030 dosáhnul 26%. Výbor ITRE by měl zprávu projednat ve dnech 21. – 22. 6. 2017.