Ministři životního prostředí EU se na svém zasedání dne 6. října dohodli na společné pozici EU pro konferenci COP26. Závěry Rady kladou mimořádný důraz na posílení globální reakce v zájmu řešení klimatické krize.

Evropská unie a její členské státy jsou největším poskytovatelem finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu. Na konferenci COP 26 vyzve Evropská unie ostatní rozvinuté země, aby zvýšily příspěvky v rámci kolektivního cíle 100 miliard US dolarů ročně.

Rada se rovněž shodla na obecném mandátu, pokud jde o společné časové rámce pro závazky NDC. Jednání na mezinárodní úrovni byla dosud zaměřena na pětiletý, či desetiletý cyklus. V zájmu dosažení konsensu upřednostňuje společná pozice pětiletý časový rámec, který hodlá Evropská unie od roku 2031 provádět pouze v případě, že k němu budou vyzvány všechny smluvní strany Pařížské dohody.

Zdroj: www.cez.cz