WBCSD a Latham & Watkins se spojily, aby se podělily o své poznatky a prodiskutovaly přístupy k prověřování rizik v počáteční fázi v kontextu ESG a řízení podnikových rizik, a to na základě analýzy a rozhovorů s odborníky na podniková rizika. Včasná identifikace nástupu rizik umožňuje vlastníkům rizik přijmout včasná opatření ke zmírnění zranitelnosti podniku.

Early identification of the onset of risks allows risk owners to take timely action to mitigate business vulnerabilities. When combined with assessment of the connectivity of risks, the process of early-stage risk screening (ERS), helps to develop a strategic and coordinated management response to business threats and for organizations to be first-movers on business opportunities – building business agility and resiliency and protecting stakeholders, performance and the planet.

Based on analysis and interviews with corporate risk professionals, this document shares the joint insight of Latham & Watkins and WBCSD, as we discuss approaches to ERS in the context of ESG and ERM and their application.

More information
Download the report
Watch the introduction

Zdroj: www.wbcsd.org