Přechod od uhlí ke spalování biomasy a odpadu, náhrada starých potrubí za moderní horkovodní rozvody či využití odpadního tepla. Takové investice zaujaly největší pozornost během Dnů teplárenství a energetiky, které se v minulém týdnu konaly v Olomouci a získaly ocenění za Projekt roku 2022. Jednalo se v pořadí již o 21. ročník zmíněné soutěže, jak upozornilo Teplárenské sdružení ČR v tiskové zprávě.

Multipalivový kotel v Teplárně Přerov, která patří společnosti Veolia Energie ČR, byl porotou vybrán za projekt roku v kategorii Dekarbonizace tepelných zdrojů. Společnost Veolia Energie ČR podepsala počátkem roku 2021 smlouvu na realizaci multipalivového parního kotle K6 o tepelném výkonu 40 MWt včetně nové protitlaké turbiny o výkonu 9,25 MW. Na přelomu let 2022 a 2023 byly zahájeny zkoušky nového kotle. Palivem je zde tuhé alternativní palivo vyrobené z již nerecyklovatelných odpadů a také biomasa.

Nový kotel umožní po více než šesti desetiletí provozovat přerovskou teplárnu bez uhlí. Do užší nominace se dostaly i další projekty skupiny Veolia: instalace nového turbogenerátoru TG17 v Elektrárně Třebovice v Ostravě, instalace kogeneračních jednotek v blokových kotelnách v Praze, úprava kotle K5 na spalování biomasy v Kolíně a opětovné připojení Dopravního podniku hl. m. Prahy k soustavě Pražské teplárenské.

Ocenění za akumulaci a využití odpadního tepla

V kategorii Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav zvítězila Teplárna Otrokovice s projektem Využití odpadního tepla s akumulací. Projekt zahrnoval výstavbu akumulačních zásobníků tepla, doprovodných technologií a napojení na soustavu zásobování teplem v části Zlína a v Otrokovicích. Zdrojem tepla pro akumulaci je elektrodový kotel o výkonu 15 MWt společnosti Local Energies.

Využívá se zde odpadní teplo externího dodavatele, které by jinak bylo neúčelně mařeno. Přínosem je zvýšení účinnosti soustavy a snížení ztrát horkovodní soustavy v lokalitě vzdálené od teplárny čtyři kilometry. Za necelý rok provozu bylo využito přes 11 000 GJ odpadního tepla, tím došlo ke snížení emisí oxidu uhličitého o 1500 tun.

V kategorii Zvyšování účinnosti rozvodů tepla dostala ocenění Severočeská teplárenská ze skupiny EPH za projekt rekonstrukce tepelného napáječe z Komořan do Litvínova. Ve třech etapách zde celkem došlo k výměně potrubí o délce 6761 metrů. Rekonstrukci umožní snížení ztrát tepla o téměř 40 procent, což znamená úsporu 10 909 GJ za rok.

Návrat ztraceného odběratele

Poslední kategorie nese název Rozvoj soustav zásobování teplem. Tady vyhrála Teplárna Liberec ze skupiny Enetiqa s projektem připojení krajské nemocnice k soustavě Teplárny Liberec. Krajská nemocnice Liberec si v posledních letech zajišťovala dodávky tepla pro vytápění a ohřev vody prostřednictvím vlastní plynové kotelny. Cena tepla z Teplárny Liberec však byla pro nemocnici výhodnější.

Teplárna tak získala nového významného odběratele. Liberecká nemocnice spotřebuje ročně okolo 50 000 GJ, což je zhruba 8 procent roční produkce teplárny. Statutární město Liberec, jenž je menšinovým vlastníkem teplárny i nemocnice, uzavření dohody považuje za přínosný, a to nejen pro nemocnici, Bude mít také příznivý dopad na cenu tepla pro 13 tisíc libereckých domácností. Odběr tepla ze strany nemocnice totiž pomůže stabilizovat ceny i pro ostatní zákazníky teplárny.

Od roku 2001 do roku 2021 bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 223 teplárenských projektů, ocenění za Projekty roku získalo 73 z nich. Oceněno bylo také 15 Počinů roku. Do užší nominace za rok 2022 bylo ve čtyřech výše uvedených kategoriích vybráno dalších 14 projektů a čtyři z nich byly oceněny hlavní cenou – křišťálovými komíny.

Zdroj: ekonomickydenik.cz