V souvislosti s výroční zprávou pro rozpočet za rok 2018 přijal Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Evropského parlamentu usnesení, ve kterém požaduje větší ochranu rozpočtu EU proti podvodům, korupci, střetu zájmů, úmyslnému zneužití a organizovanému zločinu.

Usnesení bylo ve výboru přijato poměrem hlasů 22 pro, 3 proti, přičemž 3 europoslanci se hlasování zdrželi. Europoslanci vyzývají Komisi, aby zabránila podvodům a nespravedlivému rozdělování dotací a navrhla strop pro přímé platby pro fyzické osoby a pravidla pro zveřejňování informací, kdo zemědělské dotace využívá. Zároveň žádají Komisi, aby předložila pokyny k boji proti střetu zájmů vysoce postavených politiků a Radu, aby v této souvislosti přijala společné etické standardy.

Výbor CONT také podpořil vytvoření mechanismu pro ochranu rozpočtu v případě nedostatků týkajících se právního státu. Pozornost dále věnoval nově vytvořenému Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Zdůraznil, že s ohledem na rozsah nesrovnalostí podvodného charakteru, potřebuje EPPO nejméně 76 dalších pracovních míst a 8 milionů eur.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu s pomocí Evropského účetního dvora kontroluje správnost a nákladovou efektivitu využití finančních prostředků EU. Připravuje rozhodnutí o udělení absolutoria EP za každý rozpočtový rok a zkoumá, jak Komise a ostatní orgány EU spravují rozpočet EU.

Usnesení výboru CONT bude zveřejněno zde.

 

Zdroj: ENERGETIK EU 02/2020