Datum konání: 3. září 2020 8:00
Místo konání: Urbis Brno

Co konference představí a jak je spojená s URBIS 2020?

 • nejnovější trendy cirkulární ekonomiky v evropském i českém kontextu,
 • připravované legislativní změny (na evropské i národní úrovni),
 • nejnovější ekoinovace a technologická řešení pro zavádění cirkulární ekonomiky do praxe,
 • systémy postavené na uzavřeném toku materiálů na úrovni samospráv,
 • příklady a výsledky dobré praxe odpadového hospodářství,
 • sdílení příkladů vedoucí k negativnímu v odpadovém hospodářství,
 • možnost účastnit se dalšího programu mezinárodní konference URBIS SMART CITY FAIR 2020.

Program konference bude reagovat na aktuální výzvy, mezi které se řadí problematika:

 • sucha a nakládání s vodou,
 • naplňování cílů balíčku o cirkulární ekonomice,
 • předcházení vzniku odpadu, efektivní třídění a recyklace odpadů s uplatněním druhotných surovin,
 • implementace chytrých technologií do praxe českých měst a obcí a práce s nimi,
 • hledání skutečné efektivity při nakládání se zdroji i energiemi.

Navíc bude akce doplněna o:

 • workshopy,
 • možnosti navázání spolupráce,
 • společenský večer,
 • další program v rámci Veletrhu URBIS.

Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje fungování obcí a měst a zavádění oběhového hospodářství do praxe. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, kde se budeme věnovat konkrétním tématům na praktické úrovni. V tomto roce jsme povýšili konferenci a propojili jsme síly s Veletrhem URBIS 2020.

 

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz