Vážení členové Platformy,

dovoluji si Vás srdečně pozvat jménem Platformy pro bioekonomiku České republiky a České akademie zemědělských věd, jménem ředitelky ČAZV Ing. Hany Urbancové, Ph.D., k účasti na workshopu, který se koná 23. 9. 2019 v 15:00 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty (Slezská 100/7, Praha 2).
Stěžejním tématem workshopu bude současnost a budoucnost recyklovaného dřeva. Vystoupí řada významných odborníků v oblasti zpracování dřeva a právní regulace tohoto odvětví. Workshop je určen nejen odborné, ale především široké veřejnosti, která má zájem o tuto velmi aktuální tématiku. Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor České zemědělské univerzity v Praze, udělil záštitu nad touto akcí.

Druhý navazující workshop konaný 26. 9. 2019 v 10:00 na půdě ČZU v Praze, Fakulty lesnické a dřevařské, v Dřevařském pavilonu (konferenční místnost DP 410) cílí na ukázku příkladů dobré a špatné praxe v recyklování dřeva. Účastníci se budou moci podívat do špičkově vybavených pracovišť a shlédnout tak ukázky analýz, významných výstupů a produktů. V rámci tohoto workshopu bude připravena i poutavá přednáška na dané téma.

V příloze si dovoluji zaslat pozvánku s bližšími informacemi.
Z důvodu omezené kapacity prosím nahlaste svou účast (na 1., na 2. či na obou workshopech) na vrabcovap@fld.czu.cz a adela.fajcikova@cazv.cz do 13. 9. 2019, děkujeme.
Těšíme se na setkání s Vámi.

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
předseda Platformy pro bioekonomiku ČR
https://bioeconomy.czu.cz/cs/

 

Stáhnout (PDF, 451KB)