Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 16. 7. 2019 zvolil novou předsedkyni Evropské komise Ursulu van der Leyenovou. Ve své pracovní agendě pro nadcházející období Leyenová slíbila, že předloží komplexní plán na zvýšení evropského cíle pro snižování emisí do roku 2030, a to na 55 %, který vezme v potaz sociální, ekonomické a environmentální dopady. Dále během prvních 100 dnů ve své nové funkci hodlá předložit evropskou Zelenou dohodu (Green Deal), která bude mj. obsahovat legislativní návrh ohledně klimatické neutrality do roku 2050. Také věnovala značnou pozornost spravedlivé transformaci, principu udržitelného financování, či rozšíření schématu EU ETS na další sektory. Leyenová podpořila Macronův návrh na vznik klimatické banky, či uspořádání Konference o budoucnosti Evropy, která by podle jejího názoru měla být zahájená v roce 2020 a probíhat po dva roky. V této souvislosti připustila možnou revizi unijních smluv.

Evropská komise

  • Evropská komise dne 17. 7. 2019 rozhodla o řadě opatření, které mají za cíl posílit právní stát v EU.  V předloženém sdělenípředstavila konkrétní iniciativy seskupené do tří pilířů: prosazování kultury právního státu, prevence vzniku problémů v oblasti právního státu a účinná reakce na porušování zásad právního státu. Aby se předešlo vzniku problémů v oblasti právního státu, rozhodla se Komise zavést cyklus přezkumu právního státu, jehož součástí bude i výroční zpráva o stavu právního státu zahrnující všechny členské státy EU. Nově nastupující předsedkyně Ursula van der Leyenová princip pravidelného monitoringu podpořila.
  • Evropská komise dne 17. 7. 2019 zaslala odůvodněné stanovisko v souvislosti s novým režimem pro polské soudce. Komise zahájila řízení o porušení smlouvy v dubnu 2019 na základě toho, že nový disciplinární režim oslabuje nezávislost polských soudců a nezajišťuje nezbytné záruky, které by soudce chránily před politickou kontrolou, jak požaduje Soudní dvůr EU. Na základě analýzy odpovědi polských orgánů dospěla Komise k závěru, že právní obavy trvají. Proto se Komise rozhodla přistoupit k další fázi řízení o porušení Smlouvy. Polské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby přijaly nezbytná opatření, a dosáhly tak souladu s odůvodněným stanoviskem.
  • Evropská komise dne 18. 7. 2019 schválila telekomunikační skupině Vodafone navrhovanou akvizici aktivit společnosti Liberty Global v České republice, Německu, Maďarsku a Rumunsku. Schválení je podmíněno úplným dodržením závazkového balíčku nabízeného společností Vodafone.