Místo: zasedací místnost IPSOS – Slovanský dům, vchod E (z vnitrobloku Slovanského domu), Na Příkopě 22, Praha 1

Datum: 24. října 2017 od 9:00 do 12

Čas:
9 – 10 – Valná hromada řádných členů Czech BCSD
10 – 12 – Pracovní setkání členů a pracovních skupin Czech BCSD

Předběžný program:

  • Valná hromada řádných členů Czech BCSD:
  1. Zpráva o činnosti od minulé VH – rekapitulace J. Žůrek, prezident Czech BCSD
  2. Zpráva o hospodaření v roce 2016 a výhled do konce roku 2017, zpráva revizora Czech BCSD – Gajdoš
  3. Plán aktivit 2018 – J. Kalaš
  4. Rozpočet 2018 – Gajdoš
  5. Diskuze a závěr
  • Následné pracovní setkání členů a pracovních skupin Czech BCSD:

10:00 – 10:05    Úvod, informace o Valné hromadě – J. Žůrek
10:05 – 10:20    Informace o činnosti Czech BCSD v RVUR – J. Žůrek
10:20 – 10:30    Informace o trendech ve WBCSD, SDGs – P.J.Kalaš, J.Wootliff
10:30 – 11:20    Krátké prezentace vybraných pracovních skupin (Energetika, Mobilita, Smart Life/City, Udržitelná výroba/spotřeba)
11:20 – 11:30    Plán aktivit a projektů na rok 2018 – I. Gajdoš
11:30 – 12:00    Diskuze a závěr

Účast na Valné hromadě Czech BCSD vyžaduje registraci na:  gajdos@cbcsd.cz

Parkování nelze zajistit.                                                      

Ivo Gajdoš, výkonný ředitel