Fotogalerie ke zhlédnutí

Diskuzi na téma udržitelného rozvoje rozvinuli účastníci valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD), která se konala 24. října v členské společnosti IPSOS. Setkání se zúčastnili zástupci členských firem Czech BCSD a zainteresovaná odborná veřejnost. Přítomní se shodli, že udržitelný rozvoj není na rozdíl od západních zemí prioritou společnosti.

„Udržitelný rozvoj a klima jsou silná témata, jakkoliv můžeme strkat hlavu do písku,“ vyjádřil se Jan Žůrek, prezident Czech BCSD. „Bohužel při posledních volbách to pro politické strany bylo zcela okrajové téma.“

Novou členkou prezidia se v březnu stala Zuzana Krejčiříková, ředitelka Public Affairs ve společnosti ČEZ. Dle jejích slov je v sektoru energetiky potřeba urychlit vývoj a zaměřit se na udržitelnost: „Jako ČEZ se účastníme všech jednání v Bruselu a vidíme, jak je Česko v oblasti energetiky pozadu. Udržitelnost v Čechách není téma a ještě nějakou dobu potrvá, než tématem bude. Vidíme, kam směřují kroky v energetice v západních zemích a snažíme se tomu přiblížit. Ač nám značně chybí podpora státu. Czech BCSD vnímáme jako dobrou platformu, kde se tato témata dají diskutovat.“

Na valné hromadě představily svou činnost odborné pracovní skupiny, které v rámci Czech BCSD aktivně fungují. Irena Plocková představila činnost skupiny Energetika, zasazující se o prosazování energetické efektivity, úspor energie a podporu efektivních a šetrných technologií. Činnost pracovní skupiny Mobilita a trendy v oblasti dopravy představil Miroslav Svítek. Zaměřuje se na chytrou mobilitu, uhlíkovou stopu dopravy, koncepci udržitelné dopravy a technologie dopravy budoucnosti, jako jsou rychlé městské lanovky, drony v logistice, hyperloopy nebo autonomní doprava. Pracovní skupinu Udržitelná spotřeba a výroba, která se zabývá především oběhovým hospodářstvím, představil Vladimír Dobeš. Jana Metelková nastínila aktivity pracovní skupiny Smart Life, která se zaměřuje na koncepty chytrých měst a regionů.

Jan Žůrek také připomněl aktivní zapojování a podporu Czech BCSD v oblasti SDGs, Strategického rámce ČR 2030, účast v Radě vlády pro udržitelný rozvoj a Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.

Dokumenty z Valné hromady

Plán hlavních aktivit na rok 2018

Pracovní skupina BCSD: Chytrá mobilita

Prezentace Smart Life

Pracovní skupina Udržitelná spotřeba a výroba (USV)

Zpráva o činnosti Czech BCSD 2016/17

Valná hromada Czech BCSD, 24. října 2017 Jak dál?

Energetika a klimatické změny, činnosti a směřování

Veronika Žurovcová
PR manažerka
+420 778 402 291
zurovcova@cbcsd.cz