P O Z V Á N K A

Vážení členové PS Energetika a další členové Czech BCSD,

rádi bychom Vás pozvali na pracovní jednání dne 7. 10. 2014 od 15 hodin v prostorách společnosti ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, Praha 3.

Říjnová diskuze bude vedená na téma ASEK, která je v současné době ve zkráceném připomínkovém řízení. Obecně by se tyto diskuze měly stát pravidelnými, to znamená, každé první úterý v měsíci od 15 do 16:30 hodin. Při těchto setkáních budou mít možnost setkat se členové pracovní skupiny Energetika s dalšími pozvanými hosty.

Níže naleznete Zápis z jednání PS Energetika ze dne 9. 9. 2014.

Těšíme se na setkání s vámi.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Ivo Gajdoš
výkonný ředitel
Ing. Irena Plocková
vedoucí PS 4 – Energetika

Zápis z jednání PS 4 Energetika ze dne 9. 9. 2014

  1. Místo jednání: sídlo společnosti ENVIROS, Na rovnosti 1, Praha 3
  2. Jednání zahájila Ing. Irena Plocková, ved. PS Energetika. Za ENVIROS přivítal přítomné Ing. Jaroslav Vích, jednatel společnosti. Za sekretariát Czech BCSD se účastnil Ing. Ivo Gajdoš.
  3. Byla podána informace o pozici Czech BCSD jako člena rady vlády pro udržitelný rozvoj. Vicepresident Žurek je členem rady za Czech BCSD, Ing. Kalaš předsedou výboru pro udržitelnou energetiku. PS Energetika má možnost jeho prostřednictvím přenášet doporučení  rozvoji UE na národní i lokální úrovni.
  4. Úvodem jednání konstatovala Ing. Irena Plocková, že od posledního zasedání nedošly žádné návrhy na úpravu plánu činnosti PS Energetika, který byl prezentován na VH Czech BCSD v červnu tohoto roku. Členové byli vyzváni k průběžnému návrhu doplňujících aktivit.
  5. Ing. Plocková stručně okomentovala vývoj v hlavních plánovaných činnostech. Informovala o reorganizaci HK ČR, kde by se pro budoucno partnerem k diskusi měla stát nová PS Spotřeba a výroba.
  6. Ing. Vladimír Vlk, poradce ministra průmyslu a obchodu, upozornil na připravované veřejné připomínkování ASEK. Dále se připravuje změna scénáře z 20/20 na tzv. 20/30. Je také připravována revize směrnice o energetické účinnosti.
  7. Ing. Beneš jako přizvaný host se zaměřil na otázky zapracování „Global Risk“ do metodik „Smart Cities“.
  8. Ing. Gajdoš pozval na akce pořádané ostatními PS. Po dohodě s Ing. Plockovou požádá členské organizace PS o jmenování jejich zástupců v PS a to na expertní úrovni
  9. Závěrem Ing. Plocková poděkovala všem nejen za účast ale hlavně za širokou diskuzi k jednotlivým prezentovaným tématům. Ujistila diskutující, že všechny jejich příspěvky budou využity v rámci další činnosti PS a požádala je o všestrannou spolupráci za účelem rozvoje působnosti PS Energetika.
  10. Členové PS mají možnost se každé první úterý v měsíci setkat v ENVIROSu k pracovním diskuzím i bez přímého obeslání k oficiální schůzi PS.

 

Zapsala: Ing. Irena Plocková