Celoevropský seznam energetických projektů zaměřených na distribuci vodíku H2, které se zaměřují na hraniční energetickou infrastrukturu, obsahuje Projekty společného zájmu (PCI) v rámci EU území a Projekty vzájemného zájmu (PMI) spojující EU s dalšími zeměmi a regiony. Česko je zapojeno.

NET4GAS si zajišťuje místo v seznamu EU projektů vodíkového hospodářství

Celoevropský seznam

V aktuálním seznamu energetických Projektů společného zájmu (PCI), tedy projektů v rámci EU území a Projektů vzájemného zájmu (PMI) spojujících EU s dalšími zeměmi a regiony se NET4GAS podílí na dvou projektech. A to na Centrálním evropském vodíkovém koridoru (CEHC) a dále na projektu propojení Česka a Německa v projektu Czech German Hydrogen Interconnector (CGHI).

Letošní seznam projektů PCI a PMI je prvním seznamem předloženým v rámci revidované transevropské energetiky Nařízení o infrastruktuře (TEN-E). Ta reaguje na změny dopadající na energetický systém, které vyplývají z kontextu nové politiky, zejména z nutnosti posilování energetiky EU včetně její odolnosti vzhledem k nejistotám v mezinárodních vztazích a klimatických cílů do roku 2030.

Konečné schválení nového seznamu se očekává v prvním čtvrtletí letošního roku. Po schválení individuální výzvy předložení nástroje CEF (Connecting Europe Facility) budou zahájeny granty s cílem urychlit provádění projektů a přispět k dosažení Evropských energetických a klimatických cílů.

CEHC koridor

Iniciativa Středoevropský vodíkový koridor (CEHC) byla zahájena v roce 2021 čtyřmi společnostmi působícími v oblasti plynárenské infrastruktury, a to OGE, NET4GAS, eustream a Gas TSO of Ukraine. Tato iniciativa je vedena vizí rozvoje vodíkové „dálnice“ přes střední Evropu a zabývá se proveditelností a následnou realizací koridoru pro potrubí ve střední Evropě pro přepravu vodíku z hlavních oblastí dodávek vodíku na Ukrajině přes Slovensko a Českou republiku do oblastí největší poptávky po vodíku v Německu. Pro nás je podstatné, že vodíkový koridor rovněž umožní přepravu vodíku mezi zařízeními na výrobu vodíku a spotřebiteli vodíku v ČR a SR, kterým tak umožní se podílet i na mezinárodní spolupráci a rovněž ji využívat ve svůj prospěch.

niciativa CEHC věří, že koridor pro přepravu vodíku z Ukrajiny do Německa lze vytvořit na základě přepracované stávající plynové infrastruktury v kombinaci s cílenými investicemi do nových vyhrazených vodíkových potrubí a kompresorových stanic. To umožňuje vyhrazenou přepravu vodíku na dlouhé vzdálenosti za dostupné náklady.

Celý článek: ZDE