Dne 30. listopadu se potkalo více než 50 účastníků na 5. jednání signatářů RETHINK tentokrát v hostitelské společnosti VEOLIA Holding, a.s. Vysoká odbornost prezentací, i následné diskuse, byla dána zejména vyváženým mixem prezentujících zástupců firem, odborníků z konzultačních a právních kanceláří, ale i reprezentace státní správy.

5. JEDNÁNÍ platformy koordinátorů rethink

Proběhlo dne 30. listopadu 2023, 15.00–18.00 hod.

Forma: fyzicky / online

Místo: VEOLIA HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Florenci 2116/15, 1100 00 Praha 1, druhé patro, recepce C, jednací místnost APOLLO

PROGRAM JEDNÁNÍ:

Čas Program
15.00-15.10

1. Úvod, program, přivítání

15.10-15.35 4.1 Téma 1 – dekarbonizační plány a strategie: Cesta k bezemisní budoucnosti, Michaela Chaloupková, ČEZ)

2. Novinky – dobrá praxe (příspěvky každý 5 min + 10 minut diskuse)

2.1 Novinky svět: WBCSD – poklady a stanoviska před COP28 v Dubaji (Erika Duchanová, CBCSD)

2.2 Novinky EU: Revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED3) a směrnice o energetické účinnosti (EED) (Petr Dovolil, PwC)

2.3 PACT Nicolas Duvoisin Senior Associate, Climate Transparency WBCSD

2.4 Diskuse

15.35-15.50

3. Novinky – legislativa (příspěvky každý 5 min + 5 minut diskuse)

3.1 Legislativa EU: Klíčové novinky v oblasti dekarbonizace a ESG v EU (Petr Dovolil, PwC)

3.2 Legislativa ČR: Klíčové novinky v oblasti dekarbonizace a ESG v ČR (Matyáš Pospíšil, AK PKK)

3.3 Diskuse

15.50-16.00 Přestávka
16.00-16.40

4. Příklady aplikace témat RETHINK v praxi (příspěvky každý 5 min + 20 minut diskuse)

4.1 Téma 1 – klimatická správa: Ochrana klima ve skupině Veolia ČR, (Rostislav Čáp, Veolia)

4.2 Téma 2 – nefinanční výkaznictví: Příklad datového řízení ESG transformace: ESG Management Tool (Jana Neuhauserová, PwC)

4.3 Téma 3 – udržitelné finance: [Standardizace ESG reportingu – bankovní dotazník, CSI, vize do budoucna], [Hana Kovářová, KB, Ondřej Veselovský, CRIF

4.4 Novinky ČR: Novela zákona o liniových stavbách a nové podmínky pro přípravu a realizaci infrastrukturních a strategických investic (Hana Nevřalová, členka řídícího výboru ARI)

4.5 Diskuse

16.40-16.50 Přestávka
16.50-17.40

5. Příklady aplikace témat RETHINK v praxi (příspěvky 5 min)

5.1 Téma 1 Národní a energetický klimatický plán: První návrh Vnitrostátního plánu pro energetiku a klima a průběh jednání s EK (René Neděla, MPO)

5.2 Téma 2: ESG a EU Taxonomie ve strategiích veřejné správy: Reforma veřejného nakupování a udržitelnost (Leona Gergelová Šteigrová, MMR)

5.3 Téma 3: Stavební legislativa: Stav a výhled přípravy nové stavební legislativy (Leona Gergelová Šteigrová, MMR)

5.4 Téma 4: Veřejné podpora a fondy EU: Pokyny ke státní podpoře v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky (CEEAG) (Petr Dovolil, PwC)

17.40-17.50

6. Obecné komunikace navenek, akce, nápady

17.50-18.00

7. Shrnutí, další jednání a kroky