Zpráva v Angličtině ke stažení Zpráva v Češtině ke stažení

 

Dánský ministr práce říká, že potřebujeme Rekvalifikační revoluci, abychom pracovníky připravili na budoucnost.
Peter Hummelgaard, Ministr zaměstnanosti Dánska

  • Technologie zásadně mění pracovní poměr.
  • Cílem Rekvalifikační revoluce je poskytnout dovednosti 1 miliardě pracovníků během příštích pěti let.
  • Potřebujeme silná partnerství veřejného a soukromého sektoru, abychom obnovili sociální smlouvu a připravili pracovníky na budoucnost.

Rychlé změny ve světě vyvíjejí tlak na již tak náročné trhy práce v mnoha zemích. Společnosti prochází zásadními změnami, které jsou vedeny nejen technologickým pokrokem, ale také demografickými změnami a změnami klimatu.

Platforma ekonomiky a vývoj nových nebo nestandardních forem práce mění samotný koncept práce a pracovní vztah. Tyto změny mohou způsobit prohloubení polarizace práce, nerovnosti mezd a chudoby.

 

Četli jste?

Když předpověď počasí říká, že se blíží hurikán, jednáme. Přijímáme preventivní opatření pro naše vlastní domácnosti. Pomáháme našim sousedům a připojujeme se k úsilí v místních komunitách. Bereme společnou odpovědnost, protože jsme si vědomi hrozných důsledků, pokud nebudeme jednat.

Přál bych si, aby prognóza investovat do dovedností byla brána vážně – aby více lidí, firem a společností začalo investovat do dovedností, rekvalifikace a celoživotního učení. Pokud to neuděláme, nebude to jen brzdit podniky a základy pro naše ekonomiky. Mohlo by to narušit celou naši společnost.

Digitální transformace způsobuje změnu v rozvržení pracovní činnosti / Graf: World Economic Forum

 

Ochrana společenské smlouvy

Společenská smlouva říká, že pokud pracujete a přispíváte, budete mít přístup ke kvalitnímu vzdělání, slušným platům, silné síti sociálního zabezpečení a slušnému odchodu do důchodu. Smlouva slibuje, že vaše děti budou mít stejné příležitosti jako vy nebo lepší.

Tato smlouva je již několik let – v neposlední řadě od finanční krize v roce 2008 – pod tlakem. A to má důsledky. Pokud lidi necháme starat se jen o sebe a řekneme „jste na to sami“, otevíráme tím pomyslné dveře populismu a sociálním nepokojům.

A pokud nebudeme usnadňovat příležitost učit se novým dovednostem, necháme lidi pozadu bez nezbytných kompetencí na úkor pracovníků i podniků.

Světové ekonomické fórum se zaměřuje na Rekvalifikační revoluci, což je velmi aktuální téma. Pokud chceme vytvořit budoucnost, kde využijeme příležitosti a vytvoříme spravedlivější a inkluzivnější trhy práce, musíme jednat hned. A potřebujeme silné partnery.

Ambicí je poskytnout dovednosti 1 miliardě lidí v současné i budoucí pracovní síle v příštích pěti letech. Jedná se o ambiciózní cíl, který by měl významný dopad na pracovníky na celém světě.

Nedávná zpráva zjistila, že 61% občanů na celém světě věří, že jejich současné zaměstnání bude v budoucnu ovlivněno technologickými změnami a globalizací.

Lidé nemohou být nahrazeni pouze stroji nebo umělou inteligencí. Automatizace a umělá inteligence mohou mít pozitivní i negativní dopad na pracovní místa. Pokud k nim přistoupíme správným směrem, mohou vytvořit nové příležitosti, nová pracovní místa a odstranit těžkou práci a špatné pracovní podmínky. Pokud ne, mohou tyto technologie odstranit pracovní místa a vytvořit výzvy pro kvalifikované i nekvalifikované zaměstnance. To je jeden z důvodů, proč potřebujeme zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci.

 

Dánská zkušenost

Moje vize jakožto ministra je utvářet společnost, kde investujeme do lidí – kde podepisujeme sociální smlouvu zajišťující spravedlivá a transparentní pravidla pro všechny. Při realizaci takové smlouvy můžeme minimalizovat polarizaci práce, bojovat proti nerovnosti a vyškolit jednotlivce, aby vyhověli požadavkům budoucnosti.

To není v rozporu s rozvojem prostředí příznivého pro podnikání nebo se zajištěním přístupu společností ke kvalifikované pracovní síle, kterou potřebují. Naopak.

Dánsko se v poslední zprávě Světového ekonomického fóra o globální konkurenceschopnosti zařadilo mezi 10 nejlepších.

Podle OECD, je Dánsko jednou ze zemí, kde se na vzdělávání podílí nejvíce lidí: vzdělávání dospělých a další vzdělávání, rozvoj kompetencí v zaměstnání a liberální vzdělávání dospělých, a to i ve volném čase. Značná část celkového učení a rozvoje kompetencí probíhá v souvislosti se zaměstnáním.

Investujeme více než 500 milionů dolarů ročně do vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odborné přípravy pro pracovníky o počtu 2,8 milionu lidí. Účastníci školení mají nárok na státem financovaný příspěvek odpovídající úrovni maximální dávky v nezaměstnanosti.

Ve všech aspektech trhu práce úzce spolupracujeme také s odbory a organizacemi zaměstnavatelů. Při rekvalifikaci hrají klíčovou roli.

Zaměření na spolupráci veřejného a soukromého sektoru je proto klíčovým prvkem při zajišťování udržitelné změny.

Samozřejmě i my máme své výzvy.

Jednou z hlavních překážek je motivace lidí, kteří již v zaměstnání pracují, aby pokračovali v celoživotním učení. V Dánsku více než jeden ze tří pracovníků nevidí potřebu účasti na dalším vzdělávání, zatímco pouze jedna ze tří firem využívá odborné vzdělávání k rozvoji dovedností zaměstnanců.

Na této výzvě pracujeme dvěma způsoby. Zaprvé, pořádáme krátké a praktické kurzy. Zadruhé, nezaměstnaná osoba bez vzdělání nebo s nízkým vzděláním se může stát kvalifikovaným pracovníkem zapsáním do vzdělávacího programu jako dospělý učeň v podniku.

Firmy však také musí převzít svůj podíl na odpovědnosti. Je klíčové, aby firmy také předkládaly jasné plány a politiku pro zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

Stručně řečeno, nikdo nemůže vyřešit problém rekvalifikace sám. Všichni musíme převzít odpovědnost. Tento týden, když se přední světoví lídři shromáždí na výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu, máme jedinečnou příležitost spojit úsilí a prosazovat Rekvalifikační revoluci – a obnovit tak víru v sociální smlouvu společnosti.

Vezměme tuto prognózu vážně a vyzývám vás, abyste se připojili k Rekvalifikační revoluci!!!