Rada ministrů EU se dne 24. září zaměřila na přínos energetiky v oblasti zmírňování změn klimatu. Ministři průmyslu a energetiky v Bruselu diskutovali hodnocení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu (NIKEP) ze strany Evropské komise, které poskytla v červnu letošního roku.

Ministři projednávali, jak společně zajistit plnění klimatických cílů EU do roku 2030. Komise ve svém červnovém sdělení uvedla, že ve své současné podobě nepředstavují návrhy národních plánů dostatečný příspěvek pro dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (o 1,6 procentního bodu) a v oblasti energetické účinnosti (o 6 procentních bodů). Více viz červnový bulletin Energetika v EU.

Zástupci některých zemí, včetně Lotyšska, Slovenska, Rumunska a Řecka, uvedli, že hodlají svůj příspěvek v konečné verzi plánů navýšit. Na druhé straně jiné členské země považují svůj příspěvek za ambiciózní a přiměřený sociálněekonomickým podmínkám. Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič v této souvislosti vyslovil optimistické hodnocení, co se týče národních příspěvků v oblasti obnovitelných zdrojů, nicméně v oblasti energetické účinnosti to podle jeho slov bude „těžký úkol“. Konečnou verzi NIKEP předloží členské státy do konce letošního roku.

Zástupci členských zemí EU také projednávali roli Rady EU v procesu správy energetické unie. Diskuse ukázala, že členské státy chtějí, aby Rada zastávala aktivní roli v rámci monitoringu, přípravy a provádění NIKEP.

Rada ministrů EU se dále zabývala směřováním sektoru energetiky po roce 2030. Národní delegace v souvislosti s klimatickou neutralitou věnovaly pozornost výzkumu a inovacím v oblasti uhlíkově neutrálních technologií, regionální spolupráci, potřebě spravedlivého přechodu a zajištění konkurenceschopnosti evropského hospodářství.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU