12. července 2023 Úřad průmyslového vlastnictví oficiálně zaregistroval značky CBCSD a RETHINK.

Značka CBCSD je zkratkou pro Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, z.s. (ang. Czech Business Council for Sustainable Development) a je zájmové sdružení, které sdružuje přední české firmy z různých odvětví, které se cítí odpovědny za dodržování zásad udržitelného rozvoje a podnikání („Czech BCSD“). Je národní pobočkou Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development), největší světové asociace soukromého sektoru zaměřující se na udržitelný rozvoj („WBCSD“).

Projekt RETHINK je iniciativa a otevřená platforma vrcholných manažerů velkých společností působících v Česku, které se rozhodly vzájemně spolupracovat při prosazování post-pandemické podpory dosažení dlouhodobé klimatické neutrality a Cílů udržitelného rozvoje OSN pro naší zemi.

Registrace těchto značek poskytuje ochranu intelektuálního vlastnictví a umožňuje začít používat tyto značky ve spojitosti se svými inovativními projekty. Tímto krokem Úřad průmyslového vlastnictví podporuje a uznává důležitost těchto projektů, které mají potenciál přinést významné přínosy ve svých oblastech.

Naše sdružení díky registraci těchto značek nyní může pokračovat ve své práci a šířit povědomí o svých inovacích v rámci udržitelného rozvoje. Očekává se, že CBCSD a RETHINK budou hrát klíčovou roli v oblasti udržitelnosti a vzdělávání, přinášejíce nové možnosti a perspektivy pro lidi po celém světě.