Na mezinárodních stránkách OSN s globálním dosahem byl díky Informačnímu centru OSN v Praze publikován příběh o lidské soudržnosti, kterou v Česku vyvolalo šití roušek. Velké množství lidí – včetně příslušníků romské a dalších menšin – a občanských iniciativ mělo a stále má potřebu se zapojit a přispět k ochraně zranitelných. Odborná diskuse o účinnosti roušek nehraje v tomto příběhu prim. Je to odhodlání, empatie, solidarita a spolupráce mezi lidmi pro společnou věc. To je podle Organizace spojených národů cesta ven z krize.

„Dostali jsme zprávu, že jsou potřeba roušky, že hodně lidí nemá možnost si je koupit nebo vyrobit, tak jsem neváhala,“ říká Klára Pulová z romské komunity v severočeském Tanvaldu, která se společně se svou kamarádkou Renatou Fečovou pustila do šití roušek. Pro lidi ze sociálně zranitelných komunit jich vyrobily již víc než tisíc.

„Webové zpravodajství a sociální média OSN sledují miliony lidí na celém světě. Cílem našich zpráv je informovat a zároveň vzbuzovat v lidech potřebu něco změnit k lepšímu,“ říká vedoucí informační kanceláře OSN v Česku Michal Broža.

Děkujeme HateFree Culture za tanvaldskou inspiraci pro příběh, představiteli Světové zdravotnické organizace v Česku Srdanu Matićovi za odbornou spolupráci a všem lidem v České republice bez ohledu na národnost, vyznání nebo barvu pleti za odolnost a odvahu, se kterou čelí této krizi.

Foto: HateFree Culture

 

Zdroj: www.osn.cz