V největší rafinérii v Německu byl uveden do provozu největší elektrolyzér svého druhu v Evropě. Projekt Refhyne, pilotní projekt společnosti Shell, disponuje instalovaným výkonem 10 MW. Shell k němu v případě úspěchu plánuje do roku 2024 přidat desetkrát větší zařízení. Informoval o tom portál Euractiv.

Na pozadí ambicí dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050 evropský průmysl v současnosti prozkoumává možnosti, jak využívat vodík jako vstupní surovinu do různých průmyslových procesů. Jedná se především o energeticky náročný průmysl – odvětví jako ocelářství nebo chemický průmysl. Nejen v důsledku toho jsou napříč Evropou realizovány různé projekty zaměřené na výrobu vodíku.

Projekt s názvem Refhyne, vlastněný  společností Shell, byl z 50 % spolufinancován Společným podnikem pro palivové články a vodík (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH JU). Elektrolyzér má potenciál dekarbonizovat rafinační proces v největší německé rafinérii Chemical Park Rheinland a také přispět ke stabilizaci elektrizační soustavy.

“Se zprovozněním největšího PEM elektrolyzéru v Evropě dále posilujeme svou vedoucí roli v této oblasti,” uvedl Armin Laschet, ministerský předseda německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

Elektrolyzér s instalovaným výkonem 10 MW vyrobí přibližně 1300 tun zeleného vodíku za rok. Za předpokladu, že bude dostupné potřebné množství obnovitelné elektřiny. Podle plánů se očekává, že poptávka jen německého průmyslu po vodíku dosáhne v roce 2030 zhruba 1,7 milionů tun ročně. Rafinérie do této hodnoty nejsou zahrnuty.

Refhyne je pilotním projektem, ambice Shellu jsou větší

Elektrolyzér Refhyne je nicméně pouze pilotním projektem. Pokud se 10MW pilotní projekt osvědčí, Shell chce přidat dalších 100 MW instalovaného výkonu, který by měl být dokončen v roce 2024. Takové zařízení by bylo největším elektrolyzérem na světě.

“Přemýšlíme o 100MW vodíkovém zařízení zde v Porýní. Chceme hrát klíčovou úlohu v tvarování průmyslové infrastruktury regionu,” říká Huibert Vigeveno, ředitel downstream sekce v Shell.

Pilotní projekt Refhyne byl nicméně závislý na 50% spolufinancování ze strany FCH JU. Ekonomické opodstatnění 10x většího projektu bez veřejného financování by teď bylo přinejmenším diskutabilní.

“Budeme v Severním Porýní-Vestfálsku potřebovat více podpory skrze cílenou podporu a dotace,” dodal Fabian Ziegler, výkonný ředitel Shell.

Zdroj: www.oenergetice.cz