Místo: Konferenční sál Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) Praha
Termín: 10. dubna od 10 do 14 hodin

Díky technologickému pokroku proniká inteligentní/smart prostředí do mnoha oblastí našeho každodenního života. Smart domácnosti, smart budovy a další aglomerace, jako jsou letiště, nemocnice nebo univerzitní kampusy jsou již vybaveny množstvím mobilních terminálů, embedded systémů, jakož i připojených senzorů a akčních prvků. Středem zájmu jsou Smart Cities, která příležitosti nabízené novými technologiemi využívají ve prospěch svých obyvatel. V této souvislosti se očekává, že smart prostředí bude hrát stěžejní roli při zvládání výzev urbanistických a demografických změn – udržitelnosti, distribuce energie, mobility, zajištění soukromí a bezpečnosti.

Součástí prověřování uskutečnitelnosti automatizace domácnosti je diskuze o tom, jaká je pozice Smart Home v propojeném světě Smart City. Existence smart domácnosti se totiž neomezuje úroveň komfortu a efektivnosti. V blízké budoucnosti se stane spíše stimulátorem rozvoje měst.

Smart Cities zahrnují šest důležitých smart sektorů, které musí působit ve vzájemném souladu, aby dosáhly společného cíle a vytvořily město obyvatelnější, udržitelnější a efektivnější pro své rezidenty. Výstavba Smart Cities na bázi těchto šesti sektorů je rozhodující pro udržitelný globální růst. Finanční, logistické a politické výzvy jsou nesmírné.

Smart Home je inteligentní síť schopná propojit a řídit různé spotřebiče a zařízení v naší domácnosti. Mohou být řízeny a monitorovány na dálku například pomocí mobilního telefonu. Pro detekci trendů a změn fyzického stavu naší domácnosti používá síť Smart Home inteligentní senzory. Není to žádná fantazie, je to typická aplikace Internetu věcí.

Sdělovací technika a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj pod záštitou SIC zvou všechny zájemce a přátele na krátké smart intemezzo uprostřed digitalizace:

Smart City v centru CIIRC – vítejte v domově chytrých nápadů

  • 10.00 Petr Beneš, Sdělovací technika: ST – dlouhá tradice inteligentních řešení, zahájení konference
  • 10.15 Jan Žůrek, CBCSD: Smart Cities a udržitelný rozvoj
  • 10.45 Rut Bízková, SIC: Co potřebuje chytrý region
  • 11.15 Prof. Vladimír Mařík, CIIRC: – platforma pro rozvoj Smart Citiy
  • 11.45 Václav Pávek, Gordic spol. s r.o.: Energie pod kontrolou
  • 12.15 prezentace UCCEB ČVUT
  • 12.45 Panelová diskuze (Žůrek, Bízková, Mařík, Pávek), moderuje Petr Beneš: Jak velký bude Smart Region?
  • 13.20 Smart setkání s občerstvením a přípitkem na CIIRC

Generální partner: GORDIC

Úcast na konferenci je podmínena predchozí registrací na našich webových stránkách www.stech.cz

Původní pozvánka