Účast delegace ČR na mezinárodním kongresu Smart cities v Taipei, Taiwan.

V týdnu mezi 26.-30. března se v hlavním taiwanském městě a pod záštitou starosty Taipei konal Smart City Mayors Summit a Expo 2018, mezinárodní konference spojená s výstavou inovativních technologií v této oblasti.

Na pozvání taiwanské strany se letošní konference zúčastnila i delegace jihočeského kraje a tradičně i zástupci města Písek a rovněž delegace Libereckého kraje a Kraje Vysočina, které aktivně implementují koncept udržitelného rozvoje prostřednictvím Smart City/Smart region konceptu. V jihočeské delegaci byl i víceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) ing. Petr J. Kalaš, a rovněž zástupce společnosti E.ON, která je aktivním členem rady.

Cílem tohoto již 5. setkání více než 120 starostů, guvernérů a dalších vedoucích představitelů městských samospráv byla výměna zkušeností na poli implementace konceptu chytrých měst a regiónů. Důležitým výstupem Summitu byl vznik světové komunikační platformy GO SMART, jehož členy se staly i zúčastněné české regiony.

Hlavní náplní nově vzniklé a široké komunikační platformy GO SMART bude zaměření se na cesty zvyšování životní kvality obyvatel zúčastněných komunit za přispění rozvoje chytrých inovací a jejich implementace. První výstupy této iniciativy budou prezentovány v listopadu tohoto roku na světovém kongresu Expo v Barceloně.

V rámci účasti na Summitu byla dohodnuta pilotní spolupráce mezi přední taiwanskou společností Tatung a Smart City městem Písek. Pŕíslušné memorandum s Tatungem podepsal v Taipei 1. náměstek starostky Písku JUDr. Josef Knot, spolu s dalšími účastníky této spolupráce, kterou budou tvořit společnosti E.On a ČSAD autobusy. Na základě dohody vybaví firma Tatung na své náklady budovu autobusového nádraží v Písku moderními ostrovními technologiei “Smart grid” včetně solárního zdroje čisté energie a bateriového úložiště. V případě úspěšné realizace tohoto projektu se počítá s dalším rozšířením této spolupráce.

Petr J. Kalaš, viceprezident Czech BCSD
czech bcsd

Původní zpráva