Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zveřejnil souhrnnou zprávu k šesté hodnotící zprávě (AR6), v níž zdůrazňuje naléhavou potřebu přijmout opatření, aby se zabránilo překročení hranice 1,5 °C. K omezení oteplování na 1,5 °C nad předindustriální úroveň je zapotřebí hluboké, rychlé a trvalé snížení emisí skleníkových plynů ve všech odvětvích, přičemž emise by měly dosáhnout svého maxima nejpozději do roku 2025 a do roku 2030 by měly být sníženy téměř o polovinu.

Business has a critical role in advancing climate action for sustainable development. Accordingly, the WBCSD Business Brief of the Synthesis Report offers a concise summary of the report’s findings and a path forward by identifying key opportunities for private sector action towards a net-zero, nature positive and equitable future.

The key message of the authors is one of hope: the world has the technology, finance, tools, and solutions available to act now, reduce GHG emissions and deliver co-benefits to people and nature.

Based on analysis of the report, WBCSD has identified the nine transformation drivers for business to increase the likelihood of staying within the 1.5°C trajectory and limiting the extent of the overshoot. Additionally, the Business Brief’s final section outlines recommendations for businesses to take collective action. The areas featured in the brief are:

  • IPCC Synthesis Report highlights
  • What it means for business
  • How business can act

Zdroj: www.wbcsd.org