Czech BCSD je partnerem Czech and Slovak Sustainabilty Summitu.

Realizovali jste v posledních letech úspěšný udržitelný projekt? Pokud ano, nominujte ho do konferenčního programu druhého Czech & Slovak Sustainability Summitu, který se koná 25. dubna 2024 v Cubex Centru Praha, a na ocenění Sustainability Star 2024. „Pro svůj projekt i společnost získáte zasloužené uznání a obrovskou publicitu. Můžete také inspirovat ostatní k realizaci vlastních udržitelných cílů. A dostanete důležitou zpětnou vazbu od předních vědců, kteří projekty hodnotí,“ vyjmenovala benefity Kateřina Osterrothová, programová ředitelka Sustainability Summitu. Více info na: www.sustainabilitysummit.cz

Před zařazením do konferenčního programu summitu jsou všechny prezentace posouzeny Vědeckou radou, která se skládá z členů, kteří v oblasti udržitelnosti odborně pracují. „Vědci se snaží firmám poradit, aby prezentace byly co nejpraktičtější a obsahovaly všechna dostupná data, která dokazují, že projekty skutečně pomáhají životnímu prostředí, společnosti a hospodářství,“ vysvětlil Jeffrey Osterroth, jednatel společnosti ATOZ Group, která summit pořádá.

Všechny projekty schválené Vědeckou radou budou vystaveny na plakátu A0 v Galerii posterů přímo na summitu. „Přibližně 500 účastníků akce se může seznámit s podrobnostmi o vašem projektu. Vybrané náměty budou zařazeny do hlavního konferenčního programu v poledním bloku Best practices v české a slovenské udržitelnosti,“ řekla Kateřina Osterrothová. Ty nejpřínosnější pak obdrží titul Sustainability Star 2024 a mohou získat licenci na použití loga ocenění. „Nejlepší nápady se budou také šířit díky rozsáhlé propagaci u mediálních partnerů summitu,“ dodala programová ředitelka summitu.

Složení Vědecké rady druhého ročníku Sustainability Summitu:

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (předseda)
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK

Mgr. Zuzana V. Harmáčková, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky

RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK

Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A.
Katedra politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Anna Pasková, M.A.
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
Ústav konzervace potravin VŠCHT Praha

Doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha

Doc. Ing. Silvia Vilčeková, Ph.D.
Ústav environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D. (tajemnice)
ATOZ Group