Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj stála na podzim roku 2017 u zrodu televizní série, která si dala za cíl mapování příkladů dobré praxe v oblasti klimatických opatření. Czech BCSD se na přípravě osvětově-informačního projektu podílela jak ve formě konzultací scénáře pořadu, tak i v důležité roli zprostředkovatele kontaktů na partnery pořadu, kteří posléze svou finanční podporou umožnili jeho vznik. Mezi těmito partnerskými subjekty byli i členové Podnikatelské rady, např. Skupina ČEZ nebo ŠKO-ENERGO.

Díky úzké spolupráci autorského týmu pořadu pod vedením Daniela Tichého a produkční společnosti 16:9 Productions s prezídiem CBSCD se v roce 2018 podařilo realizovat čtyřdílný cyklus „Klima mění Česko“ a o dva roky později taktéž čtyřdílný projekt, tentokráte pod názvem „Česko řeší klima“. Obě série odvysílala na svých obrazovkách Česká televize, a to na kanále ČT2. Průvodcem pořadu se v případě obou sérií rád stal meteorolog a klimatolog Michal Žák, kterého tuzemská veřejnost dobře zná z jeho působení v úloze moderátora počasí v České televizi.

Během natáčení obou dokumentárních cyklů zavítali tvůrci pořadu do desítek různých lokalit po celém Česku. „Těch míst bylo téměř osmdesát. Navštívili jsme větší města i menší obce, kraje, iniciativní podniky, školy, aktivní neziskové organizace, sdružení a občanské iniciativy. Naším cílem bylo představit různé aktéry, kteří se snaží něco dělat pro ochranu klimatu a posouvají naši zemi směrem k uhlíkové neutralitě,“ vysvětluje režisér pořadu Daniel Tichý.

Pro rok 2022 se – opět ve spolupráci s Czech BCSD – chystá další pokračování projektu. Třetí série dostala název „Česko a Evropa řeší klima“, což naznačuje důraz na témata spojená s celoevropským děním a celoevropskými trendy v oblasti ochrany klimatu, a to především ve spojení se Zelenou dohodou pro Evropu a její praktickou implementací v podobě balíčku „Fit for 55“. Opomenuto nebude ani v současnosti navýsost aktuální a významné téma energetické soběstačnosti a bezpečnosti.

„Podtitul pokračování našeho pořadu zní: Zelená transformace jako příležitost. Skutečně chceme divákům ukázat, že provádění klimatických opatření má smysl a že směřování naší země k nízkoemisní budoucnosti s sebou přináší nejen výzvy, ale i zároveň velká pozitiva. Jak ekonomická a sociální, tak i pochopitelně ta environmentální z hlediska ochrany klimatu a našeho životního prostředí jako celku,“ doplnil za tvůrce pořadu Daniel Tichý.

Připravovaná série, která se v těchto týdnech začíná natáčet, by se premiérově na ČT2 měla objevit v listopadu 2022.