Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zveřejnilo analýzu, která poslouží výzkumným organizacím, průmyslovým podnikům i státní správě jako podklad pro rozhodování v oblasti digitalizace a využívání umělé inteligence ve stavebnictví.

Stavebnictví představuje v Evropě klíčové průmyslové odvětví, které vytváří zhruba 7 % evropského HDP a zaměstnává kolem 11 milionů lidí. Produkuje přitom 36 % všech emisí CO2 a spotřebovává 40 % celkové energie. Zároveň patří k nejméně inovativním průmyslovým oborům, spojeným s nízkým dlouhodobým růstem efektivity a produktivity. Nabízí se v něm proto významné ekonomické, ekologické a inovační příležitosti.

Analýza sleduje možnosti využití nových moderních technologií a postupů s využitím umělé inteligence a digitalizace vedoucích ke zvýšení efektivity a inovací procesů ve stavebnictví se zaměřením na hlavní strategické oblasti hodnotového řetězce od výroby stavebních materiálů, přes návrh, realizaci, užívání a provozování stavby až po její likvidaci.

Dokument je ke stažení na webových stránkách projektu CONAI, který probíhá v rámci Národního centra kompetence CAMEB.

Zdroj: www.uceeb.cz