Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem a CBSCD

si Vás dovolují pozvat

v rámci projektu Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky

na interaktivní seminář

Vize 2050 – Udržitelný rozvoj území a dopad využití biopaliv

který se uskuteční 6. května 2015 od 9.00 hodin

V aule KV213  FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem

Seminář je určen všem pedagogickým a akademickým pracovníkům Ústeckého kraje, zaměstnancům státní správy, podnikatelům, studentům, širší odborné veřejnosti a všem dalším zájemcům.

Záštitu nad seminářem převzal Ústecký kraj.

 

Program semináře:

 • 8.30 –  9.00     Prezence účastníků

Dopolední blok

 • 9.00 –  9.05     Zahájení semináře, přivítání účastníků děkanem FŽP a zástupcem Ústeckého kraje
 • 9.05 –  9.25     Představení  České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj  a její působení v ČR a Ústeckém kraji, –  doc. Ing. Jiří Ciencala,  vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
 •  9.30 – 9.55      Připravovaná legislativa MŽP a dotační tituly pro rok 2015 z SFŽP
  – Ing. Vladimír Mana,  náměstek ministra  životního prostředí pro legislativu
 • 10.00 – 10.45 Udržitelnost a konkurenceschopnost v konceptu „tzv. chytrých měst“
  – 1. Část (Evropské metropole, případové studie)
  – Ing. Arch.Ing. Petr Štěpánek,Ph.D., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • 11.00 – 11.45  Udržitelnost a konkurenceschopnost v konceptu „tzv. chytrých měst“
  – 2. Část (Praha),
  – Ing. Arch.Ing. Petr Štěpánek,Ph.D., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • 11.45 – 12.15  Přestávka na oběd a kávu

Odpolední blok

 • 12.15 – 12.35  Konkrétní možnosti zapojení do výzkumných a inovačních projektů do H2020 pro období 2016 -2017 – Ing. Jan Čermák
 • 12.40. – 13.05  Zemědělství a biopaliva – Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., KPV FŽP UJEP
 • 13.10 –  13.30  Neudržitelnost současného českého lesnictví,  cesta k nápravě a možnosti a rizika energetických dřevin – Ing. Robert Babuka
 • 13.30  Závěrečná diskuse a slavnostní zakončení semináře

 

Přihláška

 

Účast na semináři je zdarma, prosíme jen o zaslání přihlášky z důvodu zajištění občerstvení.

Přihlášky a případné dotazy zasílejte na adresu:
helena.tumova@ujep.cz a bohumila.andelova@seznam.cz.