Společnost EY je generálním partnerem výroční konference České Compliance Asociace. Konference se koná 24. září 2020 v Praze a tímto si vás dovolujeme pozvat!

Společně s významnými českými i zahraničními byznys lídry, představiteli justice a compliance profesionály napříč odvětvími otevřeme na konkrétních příbězích z praxe aktuální výzvy v oblasti compliance.

Záleží nám na tom, abychom zajistili prostředí, kde dodržování etických hodnot a právních norem jde ruku v ruce s úspěšným podnikáním i korektními mezilidskými vztahy.

Celý program akce si můžete prohlédnout zde.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Na konferenci vystoupí:

Maryam Hussain

Partnerka, Forenzní služby a podpora integrity, EY UK

Maryam se více než 20 let zabývá vyšetřováním podvodů a korupce v řadě zemí. Vystudovala behaviorální vědy a často vystupuje na konferencích a mezinárodně uznávaných univerzitách. Je autorkou knihy The Human Factor, ve které sdílí zkušenosti, jak včas identifikovat indikátory podvodů se zohledněním kulturních a společenských specifik.

Tomáš Kafka

Partner, Forenzní služby a podpora integrity, EY Česká republika

Tomáš se zaměřuje na problematiku podvodů a korupce. Pomáhá zavádět protikorupční opatření, posilovat firemní kulturu, vyšetřovat zaměstnaneckou kriminalitu a vyčíslovat škody.

Tereza Kubínová 

Senior manažerka, Forenzní služby a podpora integrity, EY Česká republika

Tereza se zabývá tématy integrity a compliance, pomáhá klientům s nastavením a zaváděním compliance programů a ověřováním jejich účinnosti. Dlouhodobě se věnuje prevenci, detekci a vyšetřování případů podvodu a korupce.

Radim Bureš 

Forenzní služby a podpora integrity, EY Česká republika

Radim se dlouhodobě věnuje otázkám kriminality a její prevence. Zaměřuje se na oblast korupce a související otázky profesionální etiky a integrity. Zajímá se o efektivní a transparentní fungování veřejné správy. Poskytoval expertní služby pro Radu Evropy, OSN a Evropskou komisi.