Evropská komise

  • Evropská komise dne 9. 3. 2021 zveřejnila sdělení Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády, ve kterém představuje vizi, cíle a způsoby úspěšného dosažení digitální transformace Evropy. Tento krok má rovněž zásadní význam pro dosažení přechodu na klimaticky neutrální, oběhové a odolné hospodářství. Sdělení navrhuje dohodnout se na souboru digitálních zásad, urychleně zahájit důležité projekty zahrnující více zemí a připravit legislativní návrh, který by stanovil pevný správní rámec.

Evropský parlament

  • Evropský parlament přijal dne 10. 3. 2021 zprávu obsahující doporučení ohledně náležité péče a odpovědnosti podniků. Zpráva vyzývá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, který zaváže společnosti z EU, aby zodpovídaly za situace, kdy se jejich jednání dotkne otázky lidských práv (včetně sociálních, odborových a pracovních práv), životního prostředí (například přispívání ke změně klimatu) a dobré správy věcí veřejných. Europoslanci požadují dodržování určitých zásad v oblasti lidských práv a životního prostředí i od společností, které vstupují na trh EU. Doporučující zpráva (INL) byla přijatá poměrem hlasů 504 pro, 79 proti, přičemž 112 europoslanců se hlasování zdrželo. Evropská komise v této souvislosti již oznámila, že legislativní návrh představí v letošním roce.
  • Evropský parlament dne 10. 3. 2021 přijal zprávu z vlastní iniciativy (INI) ohledně mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). Nelegislativní usnesení bylo přijato poměrem hlasů 444 pro, 70 proti, přičemž 181 europoslanců se hlasování zdrželo. Většina tak podpořila zavedení CBAM v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Zároveň europoslanci v plénu přijali pozměňovací návrh, který do budoucna nevylučuje přidělování bezplatných povolenek v rámci EU ETS. Podle europoslanců by se mechanismus měl (po posouzení dopadů) již v roce 2023 vztahovat na odvětví energetiky a energeticky náročná odvětví. Evropská komise hodlá představit legislativní návrh na zavedení CBAM v druhém čtvrtletí letošního roku.

Rada EU, Trialog

  • Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dne 11. 3. 2021 dosáhli předběžné dohody o druhém období fungování stěžejního programu EU – Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Nástroj pro propojení Evropy 2.0 bude i nadále financovat klíčové projekty v oblasti dopravy, digitálních technologií a energetiky. Bude probíhat od roku 2021 do roku 2027 s významným celkovým rozpočtem ve výši 33,71 miliardy eur. Rozpočty pro jednotlivá odvětví budou činit: doprava: 25,81 miliardy eur (včetně 11,29 miliardy eur pro země podporované v rámci politiky soudržnosti); energetika: 5,84 miliardy eur; digitální oblast: 2,06 miliardy eur.
  • Zástupci Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise dne 10. 3. 2021 podepsali společné prohlášení o konferenci o budoucnosti Evropy a otevírají tak cestu k jejímu zahájení. Společné prohlášení obsahuje seznam možných témat konference. Zmiňuje zdraví, změnu klimatu, sociální spravedlnost, digitální transformaci, úlohu EU ve světě i způsoby posilování demokratických procesů, jimiž se EU řídí. V rámci konference by měly být vypracovány závěry, které poslouží jako vodítko pro další směřování Evropy.