Evropská komise

  • Evropská komise dne 2. 4. 2020 představila nový nástroj dočasné podpory ke zmírnění rizik nezaměstnanosti (SURE). Prostřednictvím iniciativy SURE mohou členské státy získat za výhodných podmínek půjčky v celkové výši až 100 miliard eur. Půjčky jsou určené na veřejné výdaje související se zachováním zaměstnanosti. Jako příklad Komise uvádí schéma zkrácené pracovní doby (short-time work, kurzarbeit), jehož cílem je ochránit pracovní místa zaměstnanců. Firmy se zavážou, že nikoho nepropustí, přičemž mohou dočasně zkrátit pracovní dobu zaměstnanců. Ušlý příjem je zaměstnancům poskytován s podporou státu.
  • Evropská komise dne 31. 3. 2020 otevřela veřejnou konzultaci k zamýšlenému navýšení ambicí pro emisní cíl do roku 2030. Na základě dopadové studie by Komise měla do září 2020 navrhnout navýšení současného emisního cíle, a to na 50% až 55% snížení emisí oproti roku 1990. Současný cíl je ve výši 40% snížení emisí. On-line konzultace je otevřená do 23. 6. 2020.
  • Evropská komise dne 30. 3. 2020 vydala nové praktické rady, které mají zajistit, aby se mobilní pracovníci v EU mohli dostat na své pracoviště. Týká se to mimo jiné osob pracujících v odvětví zdravotní péče, v potravinářství a v dalších základních službách, jako je péče o děti či péče o seniory, a kritických pracovníků veřejných služeb.

Evropský parlament

  • Právní služba Evropského parlamentu dne 31. 3. 2020 posoudila na žádost výboru ENVI návrh klimatického zákona a dospěla k závěru, že zmocnění Evropské komise, aby formou delegovaných aktů přijímala trajektorii snižování emisí na období 2030 až 2050, není v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU. Stanovení trajektorie pro dosažení klimatické neutrality je zásadním prvkem nařízení o právním rámci pro klima s podstatnými dopady na evropské hospodářství, včetně sektoru energetiky, automobilového průmyslu, či stavebnictví.

Ostatní

  • Přípravný výbor COP26 konference o změně klimatu dne 1. 4. 2020 rozhodl, že vzhledem k pandemii koronaviru odloží konferencikterá se měla uskutečnit v listopadu letošního roku v Glasgow. Nový termín na rok 2021 dohodne předsednictvo COP, společně s britskými a italskými partnery, a zúčastněnými stranami. Přípravné jednání, které mělo proběhnout v červnu v Bonnu, bylo přesunuto na 4. až 13. 10. 2020, přičemž realizace tohoto termínu bude přezkoumaná do 4. 8. letošního roku.