Evropská komise

  • Evropská komise dne 29. 4. 2021 schválila podle pravidel EU o státní podpoře prodloužení německého režimu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z důlního plynu. Tento režim je součástí německého zákona o obnovitelných zdrojích energie. Odhaduje se, že platby v rámci režimu podpory pro rok 2021 dosáhnou částky 33,1 miliard eur.
  • Evropská komise dne 28. 4. 2021 (resp. 29. 4. 2021) obdržela od Německa, Řecka a Slovenska oficiální plány pro oživení a odolnost. Tyto plány stanoví reformy a veřejné investiční projekty, které každý členský stát hodlá za podpory Nástroje pro oživení a odolnost realizovat. Německý plán na oživení a odolnost zahrnuje opatření v celkové výši 27,9 miliardy eur. Maximální finanční příspěvek ve formě grantů, který má Německo podle nařízení k dispozici, činí 25,6 miliardy eur. Vzhledem k tomu, že odhadované náklady německého plánu jsou vyšší než prostředky, které byly tomuto státu přiděleny, veškeré dodatečné částky uhradí Německo. Strukturu německého plánu tvoří šest politických priorit. Řecko v rámci Nástroje pro oživení a odolnost požádalo o podporu v rámci v celkové výši 30,5 miliardy eur, tj. o granty ve výši 17,8 miliardy eur a o půjčky ve výši 12,7 miliardy eur. Strukturu řeckého plánu tvoří čtyři pilíře. Slovensko požádalo o granty ve výši 6,6 miliard eur a jeho plán je strukturován kolem pěti klíčových priorit.
  • Evropská komise dne 26. 4. 2021 schválila český program ve výši 1,9 miliardy eur, který má podnikům postiženým koronavirovou pandemií pomoci s uhrazením nepokrytých fixních nákladů. Program byl schválen podle dočasného rámce pro státní podpory. Program je určen všem firmám bez ohledu na velikost či konkrétní sektor, s výjimkou finančního sektoru. Žádat budou moci podniky, jejichž obrat poklesl v příslušném období ve srovnání s obdobím před pandemií alespoň o 30 %.

Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 27. 4. 2021 s konečnou platností schválil výzkumný program Horizont Evropa na období 2021 až 2027. Program Horizont Evropa bude mít celkový rozpočet ve výši 95,5 miliardy eur určený na zajištění financování výzkumných a inovačních činností, které se týkají globálních výzev, jako je boj proti změně klimatu, digitalizace a pandemie covid-19.