Evropská komise předložila Radě návrhy na poskytnutí finanční podpory ve výši 81,4 miliardy eur pro 15 členských států v rámci nástroje SURE. Nástroj SURE je součástí komplexní strategie EU na ochranu občanů a zmírnění závažných negativních socioekonomických důsledků koronavirové pandemie. Jakmile Rada tyto návrhy schválí, bude se finanční podpora poskytovat ve formě výhodných půjček EU členským státům. Pro Českou republiku Komise navrhuje finanční podporu ve výši 2 miliard eur. Půjčky pomohou řešit náhlé zvýšení veřejných výdajů na zachování zaměstnanosti.