Evropská komise

  • Nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila dne 10. 9. 2019 nový tým kolegia komisařů. Nová struktura Komise odráží priority a politické zásady, které von der Leyenová deklarovala v souvislosti se zvolením do čela Evropské komise. Klade důraz na boj proti klimatickým změnám, digitalizaci a sociálně tržní hospodářství. Nově bude v čele komise zasedat osm místopředsedů, z toho tři výkonní místopředsedové budou mít k dispozici aparát generálních ředitelství. Oblast energetiky svěřila van der Leyenová estonské ministryni hospodářství Kadri Simsonové, která bude úzce spolupracovat s prvním místopředsedou Fransem Timmermansem zodpovědným za zelenou agendu.
  • Evropská komise dne 11. 9. 2019 zveřejnila zprávu (staff working document) týkající se zdanění v oblasti energií. Evropská komise konstatuje, že směrnice o zdanění energie z roku 2003 není v souladu s klimaticko-energetickými cíli EU. Fiskální politika je v pravomoci členských států EU a pro změnu daňových pravidel je nutný jednomyslný souhlas. Komise již navrhla změnu hlasování v Radě v oblasti zdanění energií. Ale i tato změna vyžaduje jednomyslný souhlas.