Evropská komise

  • Evropská komise dne 28. 9. 2021 vyplatila České republice předběžnou platbu z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 915 milionů eur. To odpovídá 13 % celkového finančního přídělu ČR v rámci nástroje. Předběžné financování pomůže zahájit provádění zásadních investičních a reformních opatření uvedených v českém plánu pro oživení a odolnost. Celkem má Česko z Nástroje pro oživení a odolnost obdržet 7 miliard eur. Další platby bude Komise schvalovat na základě realizace investic a reforem uvedených v českém plánu.

Evropský parlament

  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dne 27. 9. 2021 schválil svoji pozici ohledně kritérií pro výběr projektů společného zájmu (PCI) v oblasti energetiky. Europoslanci ve zprávě, která byla schválená poměrem hlasů 50 pro : 13 proti, přičemž 12 se jich zdrželo, podpořili financování rozvoje vodíkové infrastruktury či zachycování a skladování uhlíku (CCS). Zároveň vylučují z financování PCI projekty založené na zemním plynu. Nicméně určitá výjimka umožní těmto projektům zrychlený postup povolování jakožto projektů PCI.