• Evropská komise dne 24. 9. 2020 zveřejnila nový, ambiciózní akční plán na posílení unie kapitálových trhů EU v nadcházejících letech. Integrované kapitálové trhy usnadní hospodářské oživení a zajistí, aby podniky měly přístup ke zdrojům financování a aby střadatelé v Evropě měli důvěru investovat do své budoucnosti. Dynamické kapitálové trhy rovněž podpoří ekologickou a digitální transformaci Evropy a pomohou vytvořit inkluzivnější a odolnější ekonomiku.
  • Evropská komise dne 24. 9. 2020 přijala nový balíček předpisů v oblasti digitálních financí, včetně strategie v oblasti digitálních financí a strategie pro maloobchodní platby a legislativních návrhů týkajících se kryptoaktiv a digitální odolnosti. Přijatý balíček má za cíl posílit konkurenceschopnost a inovace Evropy ve finančním sektoru a připravit Evropě půdu pro to, stát se tvůrcem globálních standardů.
  • Evropská komise dne 21. 9. 2020 zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda je belgický kapacitní mechanismus k zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny v souladu s pravidly EU pro veřejnou podporu. Belgie chystá zavést celostátní kapacitní mechanismus, který by motivoval poskytovatele energetické kapacity, vč. strany poptávky, nabízet jejich dostupnost provozovateli přenosové soustavy (TSO). Kapacitní mechanismus by nahradil belgickou strategickou rezervu, kterou Komise schválila podle pravidel EU o státní podpoře v roce 2018.
  • Evropská komise dne 21. 9. 2020 přijala revidované pokyny ke státní podpoře v rámci schématu EU ETS. Pokyny se uplatní v souvislosti se schématem obchodování s povolenkami po roce 2021. Zaměří podporu pouze na odvětví ohrožená únikem uhlíku v důsledku vysokých nepřímých nákladů na emise a jejich silného vystavení mezinárodnímu obchodu, stanoví stabilní sazbu kompenzace v novém období ve výši 75 % a podmíní kompenzace dalším úsilí dotčených podniků o dekarbonizaci. Revidované pokyny vstoupí v platnost dnem 1. 1. 2021 se zahájením nového obchodovacího období ETS a nahradí předchozí pokyny přijaté v roce 2012.