Evropský parlament

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) dne 6. 11. 2019 přijal usnesení v souvislosti s klimatickou konferencí COP 25, která se uskuteční ve dnech 2. – 13. 12. 2019 v Madridu. Členové výboru ENVI požadují, aby EU co nejdříve předložila Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách (UNFCCC) svou dlouhodobou strategii pro dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. Zároveň zdůraznili nezbytnost zvýšení ambicí do roku 2030 a očekávají, že tzv. Zelená dohoda, kterou hodlá předložit nově zvolená předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, bude obsahovat cíl 55% snížení emisí do roku 2030. Usnesení bylo ve výboru ENVI přijato 62 hlasy pro, přičemž 11 europoslanců hlasovalo proti. Evropský parlament bude o finální podobě usnesení hlasovat na plenárním zasedání na konci listopadu.