• Evropská komise dne 25. 11. 2020 došla k závěru, že mechanismus nabídkového řízení zavedený Německem pro postupné odstavování uhelných elektráren je v souladu s pravidly veřejné podpory. Provozovatelé německých uhelných elektráren mohou své kapacity nabídnout do dražebního prodeje s tím, že elektrárny, které požadují nejnižší finanční kompenzaci budou odstaveny jako první. Nabídková řízení se budou týkat elektráren na černé uhlí a malých hnědouhelných elektráren (do 150 MW). Vítěze nabídkových řízení určí energetický regulátor na základě transparentních výběrových kritérií. Německo se rozhodlo postupně ukončit výrobu elektřiny z uhlí do roku 2038.
  • Evropská komise dne 25. 11. 2020 vypsala výzvu k podání žádostí na projekty společného zájmu (PCIs) v oblasti elektřiny a plynu, která je otevřená do 7. ledna 2021. Již pátý seznam PCIs Komise přijme do konce roku 2021. Navrhované projekty musí být zařazeny do desetiletých plánů rozvoje sítě (TYNDP).
  • Evropská komise dne 25. 11. 2020 navrhla nová pravidla pro správu dat, která mají přispět k lepšímu využití potenciálu stále většího objemu dat v důvěryhodném evropském rámci. Nařízení má za cíl usnadnit sdílení dat mezi různými odvětvími a po celé EU.