Evropská komise

  • Evropská komise dne 30. 1. 2019 v rámci diskuse o budoucnosti Evropské unie zveřejnila dokument o vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030. Dokument zdůrazňuje závazek EU splnit cíle udržitelného rozvoje OSN a závazky Pařížské dohody o změně klimatu. Předkládá tři scénáře, které mají podnítit diskusi o tom, jak cíle udržitelného rozvoje v rámci EU plnit, přičemž předpokládá, že výsledné řešení bude pravděpodobně kombinací různých prvků jednotlivých scénářů. Nabízená řešení jsou: (1) zastřešující celoevropská strategie, (2) pokračující začleňování cílů do všech příslušných politických opatření EU, avšak bez prosazování opatření na úrovni členských zemí, (3) větší zaměření na vnější činnost.
  • Evropská komise dne 30. 1. 2019 přijala soubor nouzových opatření pro případ brexitu bez dohody, a to pro oblast rozpočtu EU, koordinace sociálního zabezpečení a programu Erasmus.  Návrhy navazují na alternativní akční plán Komise z 19. 12. 2018. Nouzová opatření jsou jednostranná a dočasná. V zájmu zajištění připravenosti na brexit navštíví zástupci Komise všechny členské země EU27.
  • Evropská komise dne 28. 1. 2019 schválila investiční podporu ve výši 36 milionů eur, kterou poskytne Polsko společnosti LG Chem v souvislosti s výrobou baterií v Dolnoslezském vojvodství. Celková investice ve výši 325 milionů eur by ročně měla zajistit výrobu lithium-iontových baterií pro 80.000 elektrických vozidel. Očekává se, že projekt vytvoří více než 700 přímých pracovních míst. Komise opatření posuzovala podle pokynů o regionální státní podpoře na období 2014 – 2020.

Rada

  • Velvyslanci při EU se na zasedání Výboru stálých zástupců dne 30. 1. 2019 dohodli na postoji Rady k návrhu směrnice o přeshraničních přeměnách, fúzích a rozděleních společností. Směrnice zavádí komplexní postupy pro přeshraniční přeměny a rozdělení společností a stanoví další pravidla pro přeshraniční fúze kapitálových společností usazených v některém z členských států EU. Dále stanoví soubor ochranných opatření, jež mají chránit zaměstnance a společníky či akcionáře, jakož i věřitele dotčené společnosti. V neposlední řadě směrnice podporuje používání digitálních nástrojů v rámci celé přeshraniční operace a výměnu příslušných informací prostřednictvím stávajících digitálně propojených obchodních rejstříků.