Evropská komise

  • Evropská komise dne 4. 2. 2021 zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti 24 členským státům, které nezavedly nová pravidla EU v oblasti telekomunikacíEvropský kodex pro elektronické komunikace modernizuje evropský předpisový rámec pro elektronické komunikace s cílem posílit volbu a práva spotřebitelů. Výzvu k přijetí příslušných pravidel Komise zaslala mj. i České republice. Členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly.

Evropský parlament

  • Výbor ENVI ve dnech 4. a 5. 2. 2021 hlasoval o zprávě z vlastní iniciativy (INI) ohledně mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Zpravodaj Yannick Jadot (Francie/ Zelení) ve své zprávě podpořil zavedení mechanismu v souladu s pravidly WTO. Požaduje co nejrychlejší zavedení mechanismu tak, aby se vztahoval na široký sortiment dovážených produktů s cílem pokrýt celkovou uhlíkovou stopu. Zároveň požaduje jeho skloubení s trhem s emisními povolenkami, které umožní postupné vyřazení bezplatných povolenek. Komise plánuje předložit legislativní návrh ohledně mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích ve druhém čtvrtletí letošního roku.