Evropská komise

  • Evropská komise dne 19. 2. 2020 představila sdělení o formování digitální budoucnosti EU, sdělení ke strategii pro nakládání s daty a Bílou knihu o umělé inteligenci. Strategie k digitální budoucnosti má za cíl hledat rovnováhu mezi potřebnými inovacemi a potřebami a právy lidí, a to včetně zajištění rovného a transparentního trhu či ekologické transformace. Navazující návrhy na vytvoření jednotného trhu s daty a zajištění rozvoje umělé inteligence jsou prvními kroky k těmto cílům a mají zajistit rozvoj bezpečných systémů zpracování dat a umělé inteligence.
  • Evropská komise dne 20. 2. 2020 zahájila veřejnou konzultaci o přezkumu směrnice o nefinančním výkaznictví. Tato směrnice vyžaduje, aby některé velké společnosti zahrnuly nefinanční výkazy (např. z oblasti sociální nebo environmentální) jako součást svých ročních povinností v rámci veřejného podávání zpráv. Konzultace bude otevřena do 14. května 2020.

Evropský parlament

  • Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) dne 20. 2. 2020 v souvislosti s výroční zprávou pro rozpočet za rok 2018 přijal usnesení, ve kterém požaduje větší ochranu rozpočtu EU proti podvodům, korupci, střetu zájmů, úmyslnému zneužití a organizovanému zločinu. Europoslanci vyzývají Komisi, aby mj. navrhla maximální částku přímé platby na fyzickou osobu, pravidla pro zveřejňování informací, kdo využívá zemědělské dotace či aby předložila pokyny k boji proti střetu zájmů vysoce postavených politiků a žádá Radu, aby v této souvislosti přijala společné etické standardy.

Evropská rada

  • Prezidenti a předsedové vlád zemí EU na mimořádném zasedání Evropské rady projednávají podobu víceletého finančního rámce na období 2021 až 2027. S cílem dosáhnout dohody na úrovni Rady vedl její předseda Charles Michel individuální konzultace s vedoucími představiteli EU27 a na jejich základě předložil svůj návrh celkového rozpočtu EU a způsobu jeho přidělení. Navrhuje rozpočet ve výši 1,074 % HND EU27 (oproti návrhu Komise 1,11 % HND EU27), navýšení vlastního zdroje z EU ETS, hlasování kvalifikovanou většinou v souvislosti s mechanismem pro ochranu rozpočtu v případě nedostatků týkajících se právního státu či propojení mezi závazkem klimatické neutrality do roku 2050 a čerpáním z Fondu pro spravedlivou transformaci.