Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT hledá cestu jak usnadnit hodnocení dopadů výstavby, provozu a likvidace budov na životní prostředí. Výsledkem bude zrychlení a zlevnění procesu, který je vodítkem pro optimalizaci návrhů domů a udělování certifikátů kvality, jako jsou SBToolCZ, BREEAM, LEED a další.

Důkladná analýza dopadů životního cyklu budov (Life Cycle Assessment) je náročná a tím pádem i nákladná, což odrazuje hodně zájemců. Zahrnuje vše od těžby surovin přes výrobu a dopravu materiálů až po proces výstavby. Následuje provozní fáze spojená především se spotřebou energií, vody a materiálů na opravy a rekonstrukce. Nedílnou součástí hodnocení je i demolice a nakládání se stavebním odpadem.

Jednu z nejvýraznějších stop na životním prostředí zanechává výroba stavebních materiálů. Marie NehasilováLaboratoře udržitelné výstavby ČVUT UCEEB proto rozvíjí postupy, jak stanovit dopady této fáze životního cyklu budov přímo z rozpočtů staveb, ve kterých je přesně popsáno použití jednotlivých druhů a množství materiálů. V podstatě by mělo dojít k propojení rozpočtářských a environmentálních databází, které je však časově velmi náročné kvůli nutnosti provádět přepočty, zjišťovat vlastnosti materiálů atd.

V první řadě proto běží příprava metodiky propojování a dalšího rozvoje databází. Ve spolupráci se společností DEKPROJEKT navíc vzniká elektronická pomůcka (plugin) pro Building Information Modeling (BIM), která  kromě řady jiných parametrů umožní při projektování sledovat také dopady navržených materiálů, skladeb a systémů na životní prostředí.

Více detailů o nástrojích pro hodnocení životního cyklu budov si můžete poslechnout v rozhovoru s Marií Nehasilovou na odborném portálu TZB-info.cz.

 

Zdroj: www.uceeb.cz