ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE newsletter / září 2020

Publikováno uživatelem

Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás informoval o slavnostním předání cen 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Již tradičně se bude konat v pražském Paláci Žofín, netradičně 21. října. Věřím, že nehledě na nouzová opatření a všechny koronavirové překážky ocenění nejlepším manažerům, podnikatelům, lídrům proběhne. Manažeři se nebojí a jsou připraveni se sejít a vyhlásit toho nejlepšího. Samozřejmě při […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 40.týden 2020

Publikováno uživatelem

Rada Velvyslanci členských států EU se dne 30. 9. 2020 shodli na postoji Rady k nařízení o ochraně rozpočtu v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu. Dohoda vychází z kompromisu schváleném Evropskou radou dne 21. 7. 2020 (režim podmíněnosti bude zaveden, nicméně případné sankce by v Radě měly být přijímány kvalifikovanou většinou). Dohoda členských států EU připravuje půdu pro zahájení jednání s Evropským parlamentem, […]

Akční plán pro strategické suroviny

Publikováno uživatelem

V souvislosti s ambicemi v oblasti klimatu rychle roste poptávka po nerostných surovinách, které jsou nezbytné pro celou řadu průmyslových systémů. Úspěšný přechod na čisté a digitální technologie je tak podmíněn zabezpečením udržitelných dodávek kritických surovin. S cílem zajistit udržitelnost v celém hodnotovém řetězci, snížit závislost na dovozu ze třetích zemí a posílit autonomii EU předložila Evropská komise dne […]