Rada

Velvyslanci členských států EU se dne 30. 9. 2020 shodli na postoji Rady k nařízení o ochraně rozpočtu v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu. Dohoda vychází z kompromisu schváleném Evropskou radou dne 21. 7. 2020 (režim podmíněnosti bude zaveden, nicméně případné sankce by v Radě měly být přijímány kvalifikovanou většinou). Dohoda členských států EU připravuje půdu pro zahájení jednání s Evropským parlamentem, který dlouhodobě avizuje, že bez účinného mechanismu na ochranu rozpočtu EU svůj souhlas neudělí a přiklání se k návrhu Komise, tj. hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou.

Evropská komise

Evropská komise dne 29. 9. 2020 zahájila činnost Evropské aliance pro strategické suroviny (ERMA). Jejím cílem je podpořit spolupráci všech zúčastněných subjektů, vč. členských států, regionů, podniků, EIB i občanské společnosti, a zmobilizovat investiční příležitosti v celém hodnotovém řetězci, od těžby až po recyklaci strategických surovin.