Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 41.týden 2021

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 13. 10. 2021 zveřejnila sdělení o cenách energie, které obsahuje soubor opatření, která mohou členské země EU přijmout k řešení bezprostředního dopadu růstu cen a k dalšímu posílení odolnosti vůči budoucím cenovým otřesům. Krátkodobá vnitrostátní opatření zahrnují nouzovou podporu příjmů domácností, státní podporu pro podniky a cílená snížení daní. Komise bude rovněž podporovat investice do energie z obnovitelných […]

Česko-vietnamské podnikatelské setkání

Publikováno uživatelem

Velvyslanectví Vietnamu v České republice ve spolupráci s Českou manažerskou asociací si vás dovoluje pozvat na kulatý stůl manažerů a podnikatelů, který pomůže identifikovat řadu příležitostí pro podnikání mezi oběma zeměmi. Datum: středa 10. listopadu 2021 od 8:30 do 11:00 Místo: Galerie kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1 Jazyk: Angličtina Dress code: Business casual PROGRAM 8:30 – 9:30: […]

MALFINI plní sklady, reklamní textil i pracovní oděvy má v dostatečném množství

Publikováno uživatelem

Ústí nad Labem, 13. října 2021. Celosvětově diskutované potíže se zámořskou dopravou se v čase a množství dodávek netýkají společnosti MALFINI, středoevropského lídra v oblasti reklamního textilu a předního producenta pracovních oděvů. Aktuálně tuto informaci potvrzuje Procurement Director firmy Aleksandar Alačkov. „V průběhu září jsme proclili 90 dovezených kontejnerů, což je rekordní měsíční počet ve víc jak dvacetileté historii […]

Energetika v Evropské unii 09/2021

Publikováno uživatelem

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, v září se život v evropských institucích po prázdninách opět obnovil a živě se diskutuje především o balíčku Fit for 55. Názory na něj se různí, ale již teď se v mnoha členských státech vyskytují obavy, že by přehnaná zelená transformace mohla v krajním případě vyústit až v sociální nepoko-je. Dalším problémem, kterému musí již nyní členské […]

Iluze o snadné transformaci

Publikováno uživatelem

Dne 14. září prezentovala Evropská komise na plénu Evropského parlamentu balíček Fit for 55. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na přizpůsobení legislativy ambiciózním klimatickým cílům přichází v době, kdy rostou ceny energií, vyvolává probíhající proces transformace obavy z dopadů na spotřebitele. V parlamentní diskusi se vyhranily dva odlišné přístupy. Řada europoslanců poukazovala na růst spotřebitelských cen a jejich provázanost […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 40.týden 2021

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 7. 10. 2021 zveřejnila prohlášení, ve kterém potvrdila, že princip právního státu je základní hodnotou EU, jehož zajištěním je pověřena. V souvislosti s rozsudkem polského Ústavního soudu Komise konstatovala, že právo EU má přednost před vnitrostátním právem, vč. ústavních ustanovení, a že rozsudky Evropského soudního dvora jsou závazné pro všechny orgány členských států EU. Po analýze polského rozsudku […]

Reakce na rostoucí ceny elektřiny

Publikováno uživatelem

Rostoucí ceny elektřiny se v řadě evropských států stávají politickým tématem. Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson potvrdila, že Komise hodlá reakci členských států EU koordinovat a ve spolupráci s jednotlivými ministry energetiky vypracovat soubor nástrojů, které budou použitelné pro řešení současné situace. Na neformálním zasedání ministrů energetiky a dopravy EU, které proběhlo ve dnech 22. až 23. září […]

Mezinárodní klimatický klub

Publikováno uživatelem

S cílem usnadnit spolupráci zemí, které usilují o naplnění Pařížské dohody, navrhuje Německo vytvoření mezinárodního klimatického klubu. Iniciativa by měla podpořit zavedení společných minimálních standardů, ulehčit koordinaci opatření v oblasti klimatu v mezinárodním měřítku a zajistit ochranu konkurenceschopnosti. Smluvní strany Pařížské dohody usilují o to, aby nárůst globální průměrné teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou […]

Globální nastavení ceny uhlíku

Publikováno uživatelem

Nastavení společných globálních standardů v oblasti klimatu komentovala šéfka Světové obchodní organizace (WTO) Ngozi OkonjoIweala. V souvislosti s nastavením globální ceny uhlíku si posteskla, že systém je příliš fragmentovaný, zahrnuje 68 různých schémat, přičemž ceny se pohybují od 31 centů za tunu (Ukrajina) až po 118 eur za tunu (Švédsko). Za této situace nehodnotí případné zavedení mechanismu […]

Závazky v rámci Pařížské dohody

Publikováno uživatelem

V souvislosti se zveřejněním aktuální souhrnné zprávy ohledně stavu národních klimatických závazků (NDC) předložených v rámci Pařížské dohody uvedl generální tajemník OSN António Gutteres, že pokud dotčené státy nyní nezvýší své úsilí v oblasti klimatu, bude svět na „katastrofické cestě“ k oteplení o 2,7 °C do konce století. Souhrnná zpráva OSN uvádí, že přestože existuje jasný trend snižování emisí […]