Jak umožnit udržitelnou transformaci komplexních systémů mobility? Prozkoumejte naši novou systémovou mapu, která je vodítkem pro strategické kroky směřující k městské mobilitě, která je bezpečná, efektivní, čistá a dostupná pro všechny. Tato mapa, která byla poprvé použita v portugalském Lisabonu, pomáhá městu a místním podnikům vyhodnotit stávající systémové problémy a nalézt společná řešení.

Urban populations are growing, and the mobility systems they rely on — to access jobs, schools, healthcare and social life – must transform to tackle the climate emergency, the loss of nature and mounting inequality. WBCSD has developed a systems map for sustainable urban mobility to address this complexity. With a first application in the City of Lisbon, Portugal, the map catalyzes collaboration among the city’s transport stakeholders by assessing the system’s current state and identifying specific priority action areas and interventions that will help achieve sustainable urban mobility objectives. It offers an inclusive strategy development approach that allows every agent of the system to identify domains for collective action and build a more comprehensive understanding of existing challenges.

Zdroj: www.wbcsd.org