Energetika v Evropské unii 06/2021

Publikováno uživatelem

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Unie pokračuje v politickém zápasu o podobu taxonomie udržitelných financí v době, kdy byl již přijat klimatický zákon, slovy místopředsedy Komise Timmermanse, „zákon zákonů.“ Po vlně kriti-ky k přípravám Platformy pro udržitelné finance, zaslala Evropská komise jejím členům dopis, podle kterého by měly členské státy mít větší pravomoc při definování kritérií pro činnosti považo-vané za environmentálně […]