VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Unie pokračuje v politickém zápasu o podobu taxonomie udržitelných financí v době, kdy byl již přijat klimatický zákon, slovy místopředsedy Komise Timmermanse, „zákon zákonů.“ Po vlně kriti-ky k přípravám Platformy pro udržitelné finance, zaslala Evropská komise jejím členům dopis, podle kterého by měly členské státy mít větší pravomoc při definování kritérií pro činnosti považo-vané za environmentálně udržitelné. Více než 90 neziskových organizací žádá Evropský parla-ment o pozdržení harmonogramu do té doby, než bude zveřejněn návrh revize směrnice o obno-vitelných zdrojích a strategie EU v oblasti lesnictví. V Evropském parlamentu byla již prodloužena možnost členů výborů ENVI/ECON vyjádřit zájem o odmítnutí delegovaného aktu do 15. červen-ce, ale prozatím není vůle prodloužit o dva měsíce lhůtu pro provedení kontroly, toto rozhodnutí bude muset učinit až vedení Parlamentu.

Zelené investice byly také tématem přípravného jednání pro 26. konferenci smluvních stran Rám-cové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 26), které proběhlo s mnoha potížemi online. Ačkoliv portugalské předsednictví v Radě EU uvítalo dosažený pokrok, výkonná tajemnice Rámcové úmluvy Patricia Espinosová vyjádřila velké zklamání z absence jasného plánu pro avizované in-vestice do zelených technologií a infrastruktury v zemích globálního Jihu (tzv. rozvojové země). Po Konferenci o budoucnosti Evropy, představující občanům evropské iniciativy na ochranu život-ního prostředí a postupného opouštění uhlí jako zdroje energie, uspořádala Komise Klimatický pakt, který má zapojit i lokální ekonomiky. Na následujících stránkách najdete, jaké legislativní návrhy Komise pro dosažení 55% emisního cíle v červenci vydá.

Příjemné čtení a léto přeje
Zuzana Krejčiříková

Stáhnout (PDF, 2.42MB)

Zdroj: www.cez.cz