Města a obce se mohou připojit k úspěšné iniciativě akčních plánů pro udržitelnou energii a klima a tím se dobrovolně zavázat ke snižování emisí CO2.

Více než polovina emisí skleníkových plynů je vytvářena ve městech, proto mají místní orgány klíčovou roli při dosahování cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a jsou hlavními aktéry při provádění místních politik udržitelné energie. Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. Cílem této iniciativy je svolat místní orgány, aby se dobrovolně zavázaly k provádění politik udržitelnosti na svém území.

Na webináři vystoupí:

  • Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR
  • Robert Máček, ENVIROS
  • Jiří Spitz, ENVIROS
  • Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Vlasta Švejnohová, ENVIROS
  • Tereza McLaughlin Váňová, SEMMO
  • Moderátory webináře budou Veronika Mecnarowská, ENVIROS a Tomáš Janeba, prezident ARI.