Dne 8. září zveřejnila francouzská vláda národní vodíkovou strategii. Do rozvoje výroby bezuhlíkového vodíku hodlá do roku 2030 investovat 7 miliard eur. Tato investice by měla pomoci dekarbonizaci průmyslu, rozvoji vodíkové mobility se zaměřením na nákladní dopravu a podpoře výzkumu a inovací. Francouzská vláda předpokládá, že čisté vodíkové technologie zajistí snížení emisí o 6 Mt CO2 a příležitost pro vytvoření 50 000 až 150 000 nových pracovních míst.

Francie plánuje do roku 2030 instalovat elektrolyzéry s výrobní kapacitou 6,5 GW. Pro výrobu bezemisního vodíku hodlá využívat elektřinu vyrobenou na domácí půdě. Přičemž hlavním zdrojem výroby elektřiny je ve Francii jaderná energie. Na celkové výrobě se podílí z více jak 70 %, konkrétně v roce 2018 podíl činil 71,7 %. Do roku 2035 by se podíl jaderné energie na výrobě elektřiny měl snížit na 50 %.

Strategie EU pro vodík, kterou zveřejnila Komise v červenci, pracuje s kategoriemi obnovitelný a nízkouhlíkový vodík. Neobsahuje ale žádný odkaz na výrobu vodíku z elektřiny z jaderných zdrojů. Za prioritu označuje rozvoj obnovitelného vodíku vyráběného především z větrné a solární energie. Zároveň předložená strategie EU připouští, že ve střednědobém časovém horizontu bude zapotřebí i tzv. nízkouhlíkový vodík, mezi který (vedle tzv. modrého vodíku) řadí také vodík vyráběný elektrolýzou z elektřiny, jejíž výroba produkuje výrazně méně emisí skleníkových plynů než současná výroba z fosilních paliv.

Zůstává otázkou, do jaké míry dosáhnou francouzské projekty na výrobu vodíku při využití elektřiny z jádra na finanční podporu EU. O tom, zda jádro bude v rámci taxonomie zařazené na seznam přechodných aktivit, bude na základě technické zprávy JRC rozhodovat Komise, a to společně s odborníky na radiační ochranu a nakládání s radioaktivními odpady, jakož i experty na oblast životního prostředí. Předpokládá se, že technická zpráva JRC bude k dispozici začátkem roku 2021.

 

Zdroj: www.cez.cz