UDRŽITELNÁ MĚSTA – Jak udělat z našich měst lepší a udržitelná místa pro život?

Sledujte online ve středu 15. března 2022 od 13 do 15 hodin.

Jak by mohla vypadat budoucnost měst? Co mohou města udělat pro svoji udržitelnost? A jak zmírňují a budují odolnost vůči dopadům změny klimatu?

Města mají obrovský potenciál pro zásadní změny v boji proti klimatickým změnám a v příštím desetiletí budou hnací silou inovací a investičních aktivit. Proto přinášíme inspiraci zástupcům českých měst, veřejného i soukromého sektoru a otevřeme širokou diskusi o potenciálu měst ke změně.

Ve třech diskuzích vám představíme vize a řešení zaměřené na udržitelnost, digitalizaci, dopravu a mobilitu v prostředí měst. Zkušenosti z britských měst a jejich projektů mohou být inspirací pro naše vlastní plány do budoucna.

REGISTROVAT SE ZDARMA .

V panelové debatě vystoupí

 • Jeho Excelence Nick Archer, britský velvyslanec v České republice,
 • Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky
 • Luke Strickland, Net-Zero Infrastructure Industry Coalition, Mott MacDonald
 • Simon Power, Mott MacDonald
 • Tereza Libová, Hlavní město Praha
 • Jan Brázda, moderátor, partner pro infrastrukturu, ESG a digitalizaci, PwC

Program

 • 13:00 Zahájení
 • 13:10 Udržitelnost a odolnost českých měst
 • 13:15 Místní přístup k nulové uhlíkové stopě (Net-Zero)
 • 13:30 Komplexní regenerace nádražních čtvrtí – bristolská čtvrť Temple
 • 13:45 Klimatický plán hlavního města Prahy
 • 14:00 Panelová diskuze
 • 14:55 Závěrečné poznámky

Moderátorem debaty bude Jan Brázda, partner pro infrastrukturu, ESG a digitalizaci, PwC.

ARI společně s Britským velvyslanectvím v Praze, Svazem měst a obcí ČR a agenturou CzechInvest pořádá sérii online panelových diskuzí zaměřených na budoucnost našich měst.

Celkem proběhnou tři panelové diskuse na téma:

 • Udržitelná města (15. března 2022 od 13:00) – registrace ZDE
 • Digitální města (23. března 2022 od 10:00) – registrace ZDE
 • Doprava a mobilita ve městech (23. března 2022 od 13:00) – registrace ZDE