Shrnutí 17. konference Evropského sdružení pro environmentální a udržitelné manažerské účetnictví (EMAN Europe)

Publikováno uživatelem

Ve dnech 27.-28. dubna 2014 se konala v Rotterdamu již 17. konference Evropského sdružení pro environmentální a udržitelné manažerské účetnictví (EMAN Europe). Téma konference bylo „od reportingu udržitelného rozvoje k manažerskému řízení udržitelného rozvoje“. Téma vycházelo nikoliv z otázky „proč“ se zabývat udržitelným rozvojem, ale „jak“ dosáhnout udržitelného rozvoje. Celkem zaznělo 53 příspěvků. Z významných osobností na konferenci vystoupil prof. Marc […]

Více hodnoty, méně dopadu

Publikováno uživatelem

1. GLOBÁLNÍ VÝZVY V současné době jsme svědky velkých globálních změn a s tím souvisejících výzev. Mění se klima, když se rapidně zvýšil únik CO2 v důsledku probíhajícího rozvoje průmyslu. Lidstvo směřuje k zvýšení globální teploty na rekordní hodnotu v jeho historii. Je to provázeno extrémními výkyvy počasí, táním ledovců a tím stoupající hladiny oceánů. Růst populace vytváří potřebu dalších […]

Generální tajemník OSN Ban Ki-moon obdržel zlatou medaili Univerzity Karlovy

Publikováno uživatelem

Generální tajemník Organizace spojených národů Ban Ki-moon si vyhradil čas ve svém nabitém programu při návštěvě České republiky, aby proslovil přednášku na Univerzitě Karlově. Ve Velké aule Karolina v pátek 4. dubna dopoledne pohovořil na téma Česká republika a Organizace spojených národů: Mír, rozvoj a lidská práva v měnícím se světě. Jeho vystoupení mohli sledovat nejen hosté v sále, […]

Valná hromada České podnikatelské rady schválila nové členy

Publikováno uživatelem

České podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) se sešla 19. června 2014 v pražském sídle PwC – Green City Court na valné hromadě. Na programu valné hromady bylo schválení nových členů, návrh na změnu Stanov CBCSD i plán programu činnosti na následující období. Zhodnoceno bylo i hospodaření Rady, včetně seznámení s finanční zprávou a vyjádřením revizora CBCSD. Prezident […]

Udržitelného rozvoje lze dosáhnout spoluprací podnikatelské, veřejné a státní sféry

Publikováno uživatelem

V Praze, 25. 3. 2014 – Téma udržitelného rozvoje je jednou ze zásadních otázek současnosti. Právě proto se na toto téma uskutečnil 25. března v Senátu PČR Kulatý stůl. Ten uspořádala 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a kanceláří OSN v ČR. Na setkání byli přítomni zástupci Senátu, podnikatelské i státní sféry. Se […]

Udržitelnost – nová dimenze kvality

Publikováno uživatelem

Na kvalitu se dosud nedíváme dostatečně holisticky, tedy z pohledu celku. Přitom pokud nebude celý společenský a ekonomický systém fungovat udržitelně, nebudeme ani schopni zajistit kvalitu v dnešním pojetí. Udržitelný růst se stává zásadní výzvou pro naši civilizaci. Někteří špičkoví představitelé světové vědy i byznysu proto hovoří o nutné korekci fungování tržní (kapitalistické) ekonomiky. Vytváření sdílené hodnoty […]

Ing. Ivan Beneš: Posílení imunity společnosti dokáže odvrátit hrozby

Publikováno uživatelem

V Praze, 30. 1. 2014 – Skutečnost, že stojíme opravdu na pokraji možné krize, zaznívá zejména v poslední době stále častěji. Globálními riziky se zabývalo už Světové ekonomické fórum, konané v lednu letošního roku v Davosu. Nyní se k aktuálním hrozbám a rizikům vyjádřil také Ing. Ivan Beneš, nezávislý odborník České podnikatelské rady. Ten mimo jiné na konferenci Smart Life promluvil o […]

Připravované programy v rámci pracovních skupin (PS) CBCSD

Publikováno uživatelem

V průběhu posledních týdnů se úsilí členů PS soustředilo na identifikaci a přípravu projektů s následujícím zaměřením: 1. Příprava aplikovaného konceptu „Sustainable Reporting“, jehož cílem je nabídnout členům CBCSD a podnikatelské komunitě praktický nástroj k rozšíření a prohloubení výročních zpráv o aspekty oslovující na úrovni firem rizikové oblasti a případné nejistoty v oblastech ekonomických, sociálních a environmentálních. Tento […]

Přípitek do nové sezóny CBCSD 2014

Publikováno uživatelem

15. ledna proběhlo v sídle České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) setkání jejích členů. Po novoročním přípitku na začátku setkání pohovořil prezident CBCSD Pavel Kafka o proběhlém roku 2013, který byl opravdovým nastartováním činnosti této prestižní organizace, jejích pracovních skupin i nových projektů, do kterých jsou naši členové zakomponováni. Viceprezident Peter J. Kalaš potom informoval ve […]

Tisková zpráva z proběhlé konference Smart Life

Publikováno uživatelem

Snížení energetické náročnosti je krokem k udržitelnému vývoji V Praze, 31. 1. 2014 – Energetická náročnost našich životů i bydlení je zcela zjevná. Budujeme satelitní bydlení za metropolemi a přitom jsme stále nuceni dojíždět do velkých měst. Obdivujeme zeleň v centru měst, ale zároveň si už neuvědomuje, že právě ona zvyšuje energetickou náročnost našich životů. Užíváme techniku, která je vyráběna […]