Heathrow se zavazuje, že se do roku 2030 stane letištěm s nulovým obsahem uhlíku (anglicky)

Publikováno uživatelem

Heathrow oznamuje plány do roku 2030 na uhlíkovou neutrální podporu britského čistého nulového cíle. Heathrow has announced plans to become carbon neutral, for its infrastructure, and to target zero carbon by the mid-2030s. Following investment of over £100 million in improving Heathrow’s energy efficiency and generating and purchasing renewable energy, Heathrow has reduced carbon emissions […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 8.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 19. 2. 2020 představila sdělení o formování digitální budoucnosti EU, sdělení ke strategii pro nakládání s daty a Bílou knihu o umělé inteligenci. Strategie k digitální budoucnosti má za cíl hledat rovnováhu mezi potřebnými inovacemi a potřebami a právy lidí, a to včetně zajištění rovného a transparentního trhu či ekologické transformace. Navazující návrhy na vytvoření jednotného trhu s daty a […]

Chorvatské předsednictví v Radě EU

Publikováno uživatelem

S příchodem nového roku se předsednictví v Radě na půl roku ujalo poprvé v historii Chorvatsko, poslední současný člen Evropské unie, který tuto úlohu nikdy nezastával. Priority a očekávání, spojené s předsednictvím čtyřmilionové země na pobřeží Jaderského moře, která je řadě našich občanů velmi blízká, jsou námětem dnešního článku. Jaké jsou hlavní cíle Chorvatského předsednictví? Chorvatsko, které je […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 7.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 10. 2. 2020 schválila režim veřejné podpory na vytvoření sítě dobíjecích stanic pro elektromobily v Rumunsku. Komise došla k závěru, že rumunské plány jsou v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Režim s rozpočtem 53 milionů eur na období 2020 až 2025 bude otevřen všem hospodářským subjektům, přičemž příjemci budou vybráni prostřednictvím transparentního nabídkového řízení a podpora bude […]

Výmarský trojúhelník

Publikováno uživatelem

Ministři pro evropské záležitosti Francie, Německa a Polska (uskupení známé jako Výmarský trojúhelník) vydali dne 21. ledna společné prohlášení, ve kterém specifikovali oblasti užší spolupráce. Zaměřili se především na zajištění udržitelného a sociálně spravedlivého rozvoje EU. Společné prohlášení signalizuje posun v polské pozici. Francie, Německo a Polsko potvrdily společný zájem na ambiciózním provádění strategické agendy EU na […]

Ústavní stížnost proti nedostatečné ochraně klimatu v Německu

Publikováno uživatelem

Skupina devíti mladých německých aktivistů, zapojených do pátečních protestů proti nedostatečným aktivitám vlád na ochranu klimatu (pozn.: Fridays for Future), podala 15. ledna ve spolupráci s místním zastoupením organizace Gree-npeace ústavní stížnost k německému Ústavnímu soudu. Základem jejich stížnosti je posouzení ústav-nosti klimatického zákona, který byl přijat koncem minulého roku, v němž se vláda za-vázala snížit národní emise skleníkových […]

Zelená diplomacie EU

Publikováno uživatelem

Ministři zahraničí požadují urychlené vypracování strategie EU v oblasti klimatické diplomacie. Na setkání dne 20. ledna vyzvali Evropskou komisi a člen-ské země EU, aby do června 2020 společ-ně vypracovali strategický přístup k diplomacii v oblasti klimatu. Rada ve svých závěrech připomíná, že změ-na klimatu znásobuje hrozby pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost. Posiluje environmen-tální tlaky a riziko katastrof, přičemž v nejzranitelnějších […]

Finanční motor Zelené dohody pro Evropu

Publikováno uživatelem

Evropská investiční banka (EIB) má zaujmout vůdčí roli v provádění Zelené dohody pro Evropu a její předseda Werner Hoyer oznamuje změnu hodnocení projektů. Klimatický aspekt bude muset zohledňovat každý projekt. „Nemůžeme být napůl zelení. Klima musí být ve všem, co děláme,“ říká. Mezi své investiční průzkumy veřejného mínění zahrnula EIB poprvé v roce 2018 také klimatický průzkum, […]

Německo urychlí vyřazování uhelných elektráren

Publikováno uživatelem

Německá vláda a čtyři spolkové země, ve kterých se těží hnědé uhlí, se dohodly na postupném vyřazování výroby elektrické energie z uhlí. Dohoda umožní ukončení výroby již v roce 2035, což je o tři roky dříve, než se původně plánovalo. Německá vláda poskytne dotčeným spolkovým zemím finanční podporu v celkovém objemu 40 miliard eur na období do roku […]